Tonight

Vaata eelmist teemat Vaata järgmist teemat Go down

zkevvuz
zkevvuz
Liige
Liitus : 29/12/2014
Postitusi : 134

Postitaminezkevvuz on 09.01.15 19:34

Tonight Plz Kas Sa Saaksid Teha Palun Sellise Plugina Paintball Servule, Et Vipp Saaks Surma 2 Paintball Kuuliga Ehk 1 Kuul Võttab 50 Elu Ja teine 50 Elu Aga Tavamängija Sureks 1. Kuuliga
Tonight
Tonight

Tonight Vetera11
Liitus : 19/02/2012
Postitusi : 17246

PostitamineTonight on 09.01.15 22:30

Testi, ei viitsinud eriti süveneda:
Kood:
#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>

#define PLUGIN "Paintball Gun"
#define VERSION "3.4"
#define AUTHOR "WhooKid"

#define MAX_PAINTBALLS   200
#define TASK_PB_RESET   1000
#define TASK_RELOAD   2000

new g_paintballs[MAX_PAINTBALLS], g_pbstatus[MAX_PAINTBALLS], g_pbcount, Float:lastshot[33], Float:nextattack[33], freezetime;
new pbgun, pbusp, pbglock, color, shots, veloc, speed, blife, sound, bglow, damge, damvip, friendlyfire, tgun, ctgun, beamspr;

static const g_shot_anim[4] = {0, 3, 9, 5};
static const g_pbgun_models[11][] = {"models/v_pbgun.mdl", "models/v_pbgun1.mdl", "models/v_pbgun2.mdl", "models/v_pbgun3.mdl", "models/v_pbgun4.mdl", "models/v_pbgun5.mdl", "models/v_pbgun6.mdl", "models/v_pbgun7.mdl", "models/v_pbgun8.mdl", "models/v_pbgun9.mdl", "models/v_pbgun10.mdl"};

public plugin_init()
{
   register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
   register_cvar("paintballgun", VERSION, FCVAR_SERVER|FCVAR_UNLOGGED);
   register_clcmd("say /ent", "ent_info", ADMIN_SLAY);
   pbgun = register_cvar("amx_pbgun", "1");
   pbusp = register_cvar("amx_pbusp", "1");
   pbglock = register_cvar("amx_pbglock", "1");

   if (get_pcvar_num(pbgun) || get_pcvar_num(pbusp) || get_pcvar_num(pbglock))
   {
      register_event("CurWeapon", "ev_curweapon", "be");
      register_logevent("ev_roundstart", 2, "0=World triggered", "1=Round_Start");
      if (get_cvar_num("mp_freezetime") > 0)
      register_event("HLTV", "ev_freezetime", "a", "1=0", "2=0");

      register_forward(FM_Touch, "fw_touch");
      register_forward(FM_SetModel, "fw_setmodel");
      register_forward(FM_PlayerPreThink, "fw_playerprethink", 1);
      register_forward(FM_UpdateClientData, "fw_updateclientdata", 1);

      color = register_cvar("pbgun_color", "2");
      shots = register_cvar("pbgun_shots", "100");
      veloc = register_cvar("pbgun_velocity", "2000");
      speed = register_cvar("pbgun_speed", "0.08");
      blife = register_cvar("pbgun_life", "15");
      sound = register_cvar("pbgun_sound", "1");
      bglow = register_cvar("pbgun_glow", "a");
      damge = register_cvar("pbgun_damage", "100");
      damvip = register_cvar("pbgun_vipdamage", "50");
      friendlyfire = get_cvar_pointer("mp_friendlyfire");

      new a, max_ents_allow = global_get(glb_maxEntities) - 5;
      for (a = 1; a <= get_pcvar_num(shots); a++)
      if (a < MAX_PAINTBALLS)
      if (engfunc(EngFunc_NumberOfEntities) < max_ents_allow)
      {
         g_paintballs[a] = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity, engfunc(EngFunc_AllocString, "info_target"));
         if (pev_valid(g_paintballs[a]))
         {
            set_pev(g_paintballs[a], pev_effects, pev(g_paintballs[a], pev_effects) | EF_NODRAW);
            g_pbcount++;
         }
      }
      if (g_pbcount < 1)
      set_fail_state("[AMXX] Failed to load Paintball Gun (unable to create ents)");

      server_print("*** %s v%s by %s Enabled ***", PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
   }
}

public plugin_precache()
{
   register_cvar("amx_pbgun", "1");
   register_cvar("amx_pbusp", "1");
   register_cvar("amx_pbglock", "1");
   register_cvar("pbgun_tgun", "3");
   register_cvar("pbgun_ctgun", "7");
   tgun = get_cvar_num("pbgun_tgun");
   ctgun = get_cvar_num("pbgun_ctgun");
   if (get_cvar_num("amx_pbgun")) {
      precache_model(g_pbgun_models[tgun]);
      precache_model(g_pbgun_models[ctgun]);
      precache_model((ctgun) ? "models/p_pbgun1.mdl" : "models/p_pbgun.mdl");
      precache_model("models/w_pbgun.mdl");
   }
   if (get_cvar_num("amx_pbusp")) {
      precache_model("models/v_pbusp.mdl");
      precache_model("models/p_pbusp.mdl");
   }
   if (get_cvar_num("amx_pbglock")) {
      precache_model("models/v_pbglock.mdl");
      precache_model("models/p_pbglock.mdl");
   }
   if (get_cvar_num("amx_pbgun") || get_cvar_num("amx_pbusp") || get_cvar_num("amx_pbglock")) {
      precache_sound("misc/pb1.wav");
      precache_sound("misc/pb2.wav");
      precache_sound("misc/pb3.wav");
      precache_sound("misc/pb4.wav");
      precache_sound("misc/pbg.wav");
      precache_model("models/w_paintball.mdl");
      precache_model("sprites/paintball.spr");
   }
   beamspr = precache_model("sprites/laserbeam.spr");
}

public ent_info(id)
client_print(id, print_chat, "[AMXX] [Ent Info (Current/Max)] Paintballs: (%d/%d)  Entities: (%d/%d)", g_pbcount, get_pcvar_num(shots), engfunc(EngFunc_NumberOfEntities), global_get(glb_maxEntities));

public ev_curweapon(id)
{
   new model[25];
   pev(id, pev_viewmodel2, model, 24);
   if (equali(model, "models/v_mp5.mdl") && get_pcvar_num(pbgun))
   {
      set_pev(id, pev_viewmodel2, (get_user_team(id) == 1) ? g_pbgun_models[tgun] : g_pbgun_models[ctgun]);
      set_pev(id, pev_weaponmodel2, (ctgun) ? "models/p_pbgun1.mdl" : "models/p_pbgun.mdl");
   }
   else if (equali(model, "models/v_usp.mdl") && get_pcvar_num(pbusp))
   {
      set_pev(id, pev_viewmodel2, "models/v_pbusp.mdl");
      set_pev(id, pev_weaponmodel2, "models/p_pbusp.mdl");
   }
   else if (equali(model, "models/v_glock18.mdl") && get_pcvar_num(pbglock))
   {
      set_pev(id, pev_viewmodel2, "models/v_pbglock.mdl");
      set_pev(id, pev_weaponmodel2, "models/p_pbglock.mdl");
   }
}

public fw_setmodel(ent, model[])
{
   if (equali(model, "models/w_mp5.mdl"))
   if (get_pcvar_num(pbgun))
   {
      engfunc(EngFunc_SetModel, ent, "models/w_pbgun.mdl");
      return FMRES_SUPERCEDE;
   }
   return FMRES_IGNORED;
}

public fw_updateclientdata(id, sw, cd_handle)
{
   if (user_has_pbgun(id) && cd_handle)
   {
      set_cd(cd_handle, CD_ID, 1);
      get_cd(cd_handle, CD_flNextAttack, nextattack[id]);
      //set_cd(cd_handle, CD_flNextAttack, 10.0);
      return FMRES_HANDLED;
   }
   return FMRES_IGNORED;
}

public fw_playerprethink(id)
{
   new my_pbgun = user_has_pbgun(id);
   if (my_pbgun)
   {
      new buttons = pev(id, pev_button);
      if (buttons & IN_ATTACK)
      {
         new ammo, null = get_user_weapon(id, ammo, null);
         if (ammo)
         {
            set_pev(id, pev_button, buttons & ~IN_ATTACK);
            new Float:gametime = get_gametime(), Float:g_speed;
            if (my_pbgun == 1)
            g_speed = get_pcvar_float(speed);
            else
            g_speed = (my_pbgun == 2) ? get_pcvar_float(speed) * 2.0 : get_pcvar_float(speed) * 3.0;
            if (gametime-lastshot[id] > g_speed  && nextattack[id] < 0.0 && !freezetime)
            {
               if (paint_fire(id))
               {
                  lastshot[id] = gametime;
                  set_user_clip(id, ammo - 1);
                  set_pev(id, pev_punchangle, Float:{-0.5, 0.0, 0.0});
                  message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, SVC_WEAPONANIM, _, id);
                  write_byte(g_shot_anim[my_pbgun]);
                  write_byte(0);
                  message_end();
                  if (get_pcvar_num(sound))
                  emit_sound(id, CHAN_AUTO, "misc/pbg.wav", 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM);
               }
            }
         }
      }
   }
   return FMRES_IGNORED;
}

public paint_fire(id)
{
   new a, ent;
   while (a++ < g_pbcount - 1 && !ent)
   if (g_pbstatus[a] == 0)
   ent = g_pbstatus[a] = g_paintballs[a];
   if (!ent)
   while (a-- > 1 && !ent)
   if (g_pbstatus[a] == 2)
   ent = g_pbstatus[a] = g_paintballs[a];

   if (pev_valid(ent) && is_user_alive(id))
   {
      new Float:vangles[3], Float:nvelocity[3], Float:voriginf[3], vorigin[3], clr;
      set_pev(ent, pev_classname, "pbBullet");
      set_pev(ent, pev_owner, id);
      engfunc(EngFunc_SetModel, ent, "models/w_paintball.mdl");
      engfunc(EngFunc_SetSize, ent, Float:{-1.0, -1.0, -1.0}, Float:{1.0, 1.0, 1.0});

      switch (get_pcvar_num(color))
      {
      case 2: clr = (get_user_team(id) == 1) ? 0 : 1;
      case 3: clr = (get_user_team(id) == 1) ? 4 : 3;
      case 4: clr = (get_user_team(id) == 1) ? 2 : 5;
      default: clr = random_num(0, 6);
      }
      set_pev(ent, pev_skin, clr);
      
      get_user_origin(id, vorigin, 1);
      IVecFVec(vorigin, voriginf);
      engfunc(EngFunc_SetOrigin, ent, voriginf);

      vangles[0] = random_float(-180.0, 180.0);
      vangles[1] = random_float(-180.0, 180.0);
      set_pev(ent, pev_angles, vangles);

      pev(id, pev_v_angle, vangles);
      set_pev(ent, pev_v_angle, vangles);
      pev(id, pev_view_ofs, vangles);
      set_pev(ent, pev_view_ofs, vangles);

      set_pev(ent, pev_solid, 2);
      set_pev(ent, pev_movetype, 5);

      velocity_by_aim(id, get_pcvar_num(veloc), nvelocity);
      set_pev(ent, pev_velocity, nvelocity);
      set_pev(ent, pev_effects, pev(ent, pev_effects) & ~EF_NODRAW);

      set_task(0.1, "paint_glow", ent);
      set_task(15.0 , "paint_reset", ent+TASK_PB_RESET);
   }

   return ent;
}

public fw_touch(bullet, ent)
{
   new class[20];
   pev(bullet, pev_classname, class, 19);
   if (!equali(class, "pbBullet"))
   return FMRES_IGNORED;

   new Float:origin[3], class2[20], owner = pev(bullet, pev_owner), is_ent_alive = is_user_alive(ent);
   pev(ent, pev_classname, class2, 19);
   pev(bullet, pev_origin, origin);

   if (is_ent_alive)
   {
      if (owner == ent || pev(ent, pev_takedamage) == DAMAGE_NO)
      return FMRES_IGNORED;
      if (get_user_team(owner) == get_user_team(ent))
      if (!get_pcvar_num(friendlyfire))
      return FMRES_IGNORED;
      if(get_user_flags(owner) & ADMIN_LEVEL_H)
      {
         ExecuteHam(Ham_TakeDamage, ent, owner, owner, float(get_pcvar_num(damvip)), 4098);}
      else
      {
         ExecuteHam(Ham_TakeDamage, ent, owner, owner, float(get_pcvar_num(damge)), 4098);
      }
   }

   if (!equali(class, class2))
   {   
      set_pev(bullet, pev_velocity, Float:{0.0, 0.0, 0.0});
      set_pev(bullet, pev_classname, "pbPaint");
      set_pev(bullet, pev_solid, 0);
      set_pev(bullet, pev_movetype, 0);
      engfunc(EngFunc_SetModel, bullet, "sprites/paintball.spr");

      new a, findpb = 0;
      while (a++ < g_pbcount && !findpb)
      if (g_paintballs[a] == bullet)
      findpb = g_pbstatus[a] = 2;

      remove_task(bullet);
      remove_task(bullet+TASK_PB_RESET);

      if (get_pcvar_num(sound))
      {
         static wav[20];
         formatex(wav, 20, is_ent_alive ? "player/pl_pain%d.wav" : "misc/pb%d.wav", is_ent_alive ? random_num(4,7) : random_num(1,4));
         emit_sound(bullet, CHAN_AUTO, wav, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM);
      }

      new bool:valid_surface = (is_ent_alive || containi(class2, "door") != -1) ? false : true;
      if (pev(ent, pev_health) && !is_ent_alive)
      {
         ExecuteHam(Ham_TakeDamage, ent, owner, owner, float(pev(ent, pev_health)), 0);
         valid_surface = false;
      }
      if (valid_surface)
      {
         paint_splat(bullet);
         set_task(float(get_pcvar_num(blife)), "paint_reset", bullet+TASK_PB_RESET);
      }
      else
      paint_reset(bullet+TASK_PB_RESET);

      return FMRES_HANDLED;
   }

   return FMRES_IGNORED;
}

public paint_splat(ent)
{
   new Float:origin[3], Float:norigin[3], Float:viewofs[3], Float:angles[3], Float:normal[3], Float:aiming[3];
   pev(ent, pev_origin, origin);
   pev(ent, pev_view_ofs, viewofs);
   pev(ent, pev_v_angle, angles);

   norigin[0] = origin[0] + viewofs[0];
   norigin[1] = origin[1] + viewofs[1];
   norigin[2] = origin[2] + viewofs[2];
   aiming[0] = norigin[0] + floatcos(angles[1], degrees) * 1000.0;
   aiming[1] = norigin[1] + floatsin(angles[1], degrees) * 1000.0;
   aiming[2] = norigin[2] + floatsin(-angles[0], degrees) * 1000.0;

   engfunc(EngFunc_TraceLine, norigin, aiming, 0, ent, 0);
   get_tr2(0, TR_vecPlaneNormal, normal);

   vector_to_angle(normal, angles);
   angles[1] += 180.0;
   if (angles[1] >= 360.0) angles[1] -= 360.0;
   set_pev(ent, pev_angles, angles);
   set_pev(ent, pev_v_angle, angles);

   origin[0] += (normal[0] * random_float(0.3, 2.7));
   origin[1] += (normal[1] * random_float(0.3, 2.7));
   origin[2] += (normal[2] * random_float(0.3, 2.7));
   engfunc(EngFunc_SetOrigin, ent, origin);
   set_pev(ent, pev_frame, float(random_num( (pev(ent, pev_skin) * 18), (pev(ent, pev_skin) * 18) + 17 ) ));
   if (pev(ent, pev_renderfx) != kRenderFxNone)
   set_rendering(ent);
}

public paint_glow(ent)
{
   if (pev_valid(ent))
   {
      static pbglow[5], clr[3];
      get_pcvar_string(bglow, pbglow, 4);
      switch (get_pcvar_num(color))
      {
      case 2: clr = (get_user_team(pev(ent, pev_owner))==1) ? {255, 0, 0} : {0, 0, 255};
      default: clr = {255, 255, 255};
      }
      if (read_flags(pbglow) & (1 << 0))
      set_rendering(ent, kRenderFxGlowShell, clr[0], clr[1], clr[2], kRenderNormal, 255);
      if (read_flags(pbglow) & (1 << 1))
      {
         message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY);
         write_byte(TE_BEAMFOLLOW);
         write_short(ent);
         write_short(beamspr);
         write_byte(4);
         write_byte(2);
         write_byte(clr[0]);
         write_byte(clr[1]);
         write_byte(clr[2]);
         write_byte(255);
         message_end();
      }
   }
}

public paint_reset(ent)
{
   remove_task(ent);
   ent -= TASK_PB_RESET;
   new a, findpb = 1;
   while (a++ <= g_pbcount && findpb)
   if (g_paintballs[a] == ent)
   findpb = g_pbstatus[a] = 0;

   set_pev(ent, pev_effects, pev(ent, pev_effects) | EF_NODRAW);
   engfunc(EngFunc_SetSize, ent, Float:{0.0, 0.0, 0.0}, Float:{0.0, 0.0, 0.0});
   set_pev(ent, pev_velocity, Float:{0.0, 0.0, 0.0});
   engfunc(EngFunc_SetOrigin, ent, Float:{-2000.0, -2000.0, -2000.0});
   if (pev(ent, pev_renderfx) != kRenderFxNone)
   set_rendering(ent);
}

public ev_roundstart()
{
   for (new a = 1; a <= g_pbcount; a++)
   if (g_pbstatus[a] != 0)
   paint_reset(g_paintballs[a]+TASK_PB_RESET);
   if (freezetime)
   freezetime = 0;
}

public ev_freezetime()
freezetime = 1;

stock user_has_pbgun(id)
{
   if (is_user_alive(id))
   {
      new model[25];
      pev(id, pev_viewmodel2, model, 24);
      if (containi(model, "models/v_pbgun") != -1)
      return 1;
      else if (equali(model, "models/v_pbusp.mdl"))
      return 2;
      else if (equali(model, "models/v_pbglock.mdl"))
      return 3;
   }
   return 0;
}

stock set_user_clip(id, ammo)
{
   new weaponname[32], weaponid = -1, weapon = get_user_weapon(id, _, _);
   get_weaponname(weapon, weaponname, 31);
   while ((weaponid = engfunc(EngFunc_FindEntityByString, weaponid, "classname", weaponname)) != 0)
   if (pev(weaponid, pev_owner) == id) {
      set_pdata_int(weaponid, 51, ammo, 4);
      return weaponid;
   }
   return 0;
}

// teame06's function
stock set_rendering(index, fx=kRenderFxNone, r=0, g=0, b=0, render=kRenderNormal, amount=16)
{
   set_pev(index, pev_renderfx, fx);
   new Float:RenderColor[3];
   RenderColor[0] = float(r);
   RenderColor[1] = float(g);
   RenderColor[2] = float(b);
   set_pev(index, pev_rendercolor, RenderColor);
   set_pev(index, pev_rendermode, render);
   set_pev(index, pev_renderamt, float(amount));
}
zkevvuz
zkevvuz
Liige
Liitus : 29/12/2014
Postitusi : 134

Postitaminezkevvuz on 09.01.15 22:53

pean nyyd selle lic tegema amxx ja siis pluginatesse ja korras?
Tonight
Tonight

Tonight Vetera11
Liitus : 19/02/2012
Postitusi : 17246

PostitamineTonight on 09.01.15 22:57

See läheb plugins kausta jah (asenda vana fail):
Attachments
Tonight Attachment
paintballgun.zip You don't have permission to download attachments.(21 Kb) Downloaded 5 times
zkevvuz
zkevvuz
Liige
Liitus : 29/12/2014
Postitusi : 134

Postitaminezkevvuz on 10.01.15 23:08

see ei tööta tavamängija sureb ka 2 kuuliga
Tonight
Tonight

Tonight Vetera11
Liitus : 19/02/2012
Postitusi : 17246

PostitamineTonight on 10.01.15 23:25

Proovi neid kahte, üks neist töötab:
Kood:
#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>

#define PLUGIN "Paintball Gun"
#define VERSION "3.4"
#define AUTHOR "WhooKid"

#define MAX_PAINTBALLS  200
#define TASK_PB_RESET  1000
#define TASK_RELOAD  2000

new g_paintballs[MAX_PAINTBALLS], g_pbstatus[MAX_PAINTBALLS], g_pbcount, Float:lastshot[33], Float:nextattack[33], freezetime;
new pbgun, pbusp, pbglock, color, shots, veloc, speed, blife, sound, bglow, damge, damvip, friendlyfire, tgun, ctgun, beamspr;

static const g_shot_anim[4] = {0, 3, 9, 5};
static const g_pbgun_models[11][] = {"models/v_pbgun.mdl", "models/v_pbgun1.mdl", "models/v_pbgun2.mdl", "models/v_pbgun3.mdl", "models/v_pbgun4.mdl", "models/v_pbgun5.mdl", "models/v_pbgun6.mdl", "models/v_pbgun7.mdl", "models/v_pbgun8.mdl", "models/v_pbgun9.mdl", "models/v_pbgun10.mdl"};

public plugin_init()
{
   register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
   register_cvar("paintballgun", VERSION, FCVAR_SERVER|FCVAR_UNLOGGED);
   register_clcmd("say /ent", "ent_info", ADMIN_SLAY);
   pbgun = register_cvar("amx_pbgun", "1");
   pbusp = register_cvar("amx_pbusp", "1");
   pbglock = register_cvar("amx_pbglock", "1");

   if (get_pcvar_num(pbgun) || get_pcvar_num(pbusp) || get_pcvar_num(pbglock))
   {
      register_event("CurWeapon", "ev_curweapon", "be");
      register_logevent("ev_roundstart", 2, "0=World triggered", "1=Round_Start");
      if (get_cvar_num("mp_freezetime") > 0)
      register_event("HLTV", "ev_freezetime", "a", "1=0", "2=0");

      register_forward(FM_Touch, "fw_touch");
      register_forward(FM_SetModel, "fw_setmodel");
      register_forward(FM_PlayerPreThink, "fw_playerprethink", 1);
      register_forward(FM_UpdateClientData, "fw_updateclientdata", 1);

      color = register_cvar("pbgun_color", "2");
      shots = register_cvar("pbgun_shots", "100");
      veloc = register_cvar("pbgun_velocity", "2000");
      speed = register_cvar("pbgun_speed", "0.08");
      blife = register_cvar("pbgun_life", "15");
      sound = register_cvar("pbgun_sound", "1");
      bglow = register_cvar("pbgun_glow", "a");
      damge = register_cvar("pbgun_damage", "100");
      damvip = register_cvar("pbgun_vipdamage", "50");
      friendlyfire = get_cvar_pointer("mp_friendlyfire");

      new a, max_ents_allow = global_get(glb_maxEntities) - 5;
      for (a = 1; a <= get_pcvar_num(shots); a++)
      if (a < MAX_PAINTBALLS)
      if (engfunc(EngFunc_NumberOfEntities) < max_ents_allow)
      {
         g_paintballs[a] = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity, engfunc(EngFunc_AllocString, "info_target"));
         if (pev_valid(g_paintballs[a]))
         {
            set_pev(g_paintballs[a], pev_effects, pev(g_paintballs[a], pev_effects) | EF_NODRAW);
            g_pbcount++;
         }
      }
      if (g_pbcount < 1)
      set_fail_state("[AMXX] Failed to load Paintball Gun (unable to create ents)");

      server_print("*** %s v%s by %s Enabled ***", PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
   }
}

public plugin_precache()
{
   register_cvar("amx_pbgun", "1");
   register_cvar("amx_pbusp", "1");
   register_cvar("amx_pbglock", "1");
   register_cvar("pbgun_tgun", "3");
   register_cvar("pbgun_ctgun", "7");
   tgun = get_cvar_num("pbgun_tgun");
   ctgun = get_cvar_num("pbgun_ctgun");
   if (get_cvar_num("amx_pbgun")) {
      precache_model(g_pbgun_models[tgun]);
      precache_model(g_pbgun_models[ctgun]);
      precache_model((ctgun) ? "models/p_pbgun1.mdl" : "models/p_pbgun.mdl");
      precache_model("models/w_pbgun.mdl");
   }
   if (get_cvar_num("amx_pbusp")) {
      precache_model("models/v_pbusp.mdl");
      precache_model("models/p_pbusp.mdl");
   }
   if (get_cvar_num("amx_pbglock")) {
      precache_model("models/v_pbglock.mdl");
      precache_model("models/p_pbglock.mdl");
   }
   if (get_cvar_num("amx_pbgun") || get_cvar_num("amx_pbusp") || get_cvar_num("amx_pbglock")) {
      precache_sound("misc/pb1.wav");
      precache_sound("misc/pb2.wav");
      precache_sound("misc/pb3.wav");
      precache_sound("misc/pb4.wav");
      precache_sound("misc/pbg.wav");
      precache_model("models/w_paintball.mdl");
      precache_model("sprites/paintball.spr");
   }
   beamspr = precache_model("sprites/laserbeam.spr");
}

public ent_info(id)
client_print(id, print_chat, "[AMXX] [Ent Info (Current/Max)] Paintballs: (%d/%d)  Entities: (%d/%d)", g_pbcount, get_pcvar_num(shots), engfunc(EngFunc_NumberOfEntities), global_get(glb_maxEntities));

public ev_curweapon(id)
{
   new model[25];
   pev(id, pev_viewmodel2, model, 24);
   if (equali(model, "models/v_mp5.mdl") && get_pcvar_num(pbgun))
   {
      set_pev(id, pev_viewmodel2, (get_user_team(id) == 1) ? g_pbgun_models[tgun] : g_pbgun_models[ctgun]);
      set_pev(id, pev_weaponmodel2, (ctgun) ? "models/p_pbgun1.mdl" : "models/p_pbgun.mdl");
   }
   else if (equali(model, "models/v_usp.mdl") && get_pcvar_num(pbusp))
   {
      set_pev(id, pev_viewmodel2, "models/v_pbusp.mdl");
      set_pev(id, pev_weaponmodel2, "models/p_pbusp.mdl");
   }
   else if (equali(model, "models/v_glock18.mdl") && get_pcvar_num(pbglock))
   {
      set_pev(id, pev_viewmodel2, "models/v_pbglock.mdl");
      set_pev(id, pev_weaponmodel2, "models/p_pbglock.mdl");
   }
}

public fw_setmodel(ent, model[])
{
   if (equali(model, "models/w_mp5.mdl"))
   if (get_pcvar_num(pbgun))
   {
      engfunc(EngFunc_SetModel, ent, "models/w_pbgun.mdl");
      return FMRES_SUPERCEDE;
   }
   return FMRES_IGNORED;
}

public fw_updateclientdata(id, sw, cd_handle)
{
   if (user_has_pbgun(id) && cd_handle)
   {
      set_cd(cd_handle, CD_ID, 1);
      get_cd(cd_handle, CD_flNextAttack, nextattack[id]);
      //set_cd(cd_handle, CD_flNextAttack, 10.0);
      return FMRES_HANDLED;
   }
   return FMRES_IGNORED;
}

public fw_playerprethink(id)
{
   new my_pbgun = user_has_pbgun(id);
   if (my_pbgun)
   {
      new buttons = pev(id, pev_button);
      if (buttons & IN_ATTACK)
      {
         new ammo, null = get_user_weapon(id, ammo, null);
         if (ammo)
         {
            set_pev(id, pev_button, buttons & ~IN_ATTACK);
            new Float:gametime = get_gametime(), Float:g_speed;
            if (my_pbgun == 1)
            g_speed = get_pcvar_float(speed);
            else
            g_speed = (my_pbgun == 2) ? get_pcvar_float(speed) * 2.0 : get_pcvar_float(speed) * 3.0;
            if (gametime-lastshot[id] > g_speed  && nextattack[id] < 0.0 && !freezetime)
            {
               if (paint_fire(id))
               {
                  lastshot[id] = gametime;
                  set_user_clip(id, ammo - 1);
                  set_pev(id, pev_punchangle, Float:{-0.5, 0.0, 0.0});
                  message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, SVC_WEAPONANIM, _, id);
                  write_byte(g_shot_anim[my_pbgun]);
                  write_byte(0);
                  message_end();
                  if (get_pcvar_num(sound))
                  emit_sound(id, CHAN_AUTO, "misc/pbg.wav", 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM);
               }
            }
         }
      }
   }
   return FMRES_IGNORED;
}

public paint_fire(id)
{
   new a, ent;
   while (a++ < g_pbcount - 1 && !ent)
   if (g_pbstatus[a] == 0)
   ent = g_pbstatus[a] = g_paintballs[a];
   if (!ent)
   while (a-- > 1 && !ent)
   if (g_pbstatus[a] == 2)
   ent = g_pbstatus[a] = g_paintballs[a];

   if (pev_valid(ent) && is_user_alive(id))
   {
      new Float:vangles[3], Float:nvelocity[3], Float:voriginf[3], vorigin[3], clr;
      set_pev(ent, pev_classname, "pbBullet");
      set_pev(ent, pev_owner, id);
      engfunc(EngFunc_SetModel, ent, "models/w_paintball.mdl");
      engfunc(EngFunc_SetSize, ent, Float:{-1.0, -1.0, -1.0}, Float:{1.0, 1.0, 1.0});

      switch (get_pcvar_num(color))
      {
      case 2: clr = (get_user_team(id) == 1) ? 0 : 1;
      case 3: clr = (get_user_team(id) == 1) ? 4 : 3;
      case 4: clr = (get_user_team(id) == 1) ? 2 : 5;
      default: clr = random_num(0, 6);
      }
      set_pev(ent, pev_skin, clr);
      
      get_user_origin(id, vorigin, 1);
      IVecFVec(vorigin, voriginf);
      engfunc(EngFunc_SetOrigin, ent, voriginf);

      vangles[0] = random_float(-180.0, 180.0);
      vangles[1] = random_float(-180.0, 180.0);
      set_pev(ent, pev_angles, vangles);

      pev(id, pev_v_angle, vangles);
      set_pev(ent, pev_v_angle, vangles);
      pev(id, pev_view_ofs, vangles);
      set_pev(ent, pev_view_ofs, vangles);

      set_pev(ent, pev_solid, 2);
      set_pev(ent, pev_movetype, 5);

      velocity_by_aim(id, get_pcvar_num(veloc), nvelocity);
      set_pev(ent, pev_velocity, nvelocity);
      set_pev(ent, pev_effects, pev(ent, pev_effects) & ~EF_NODRAW);

      set_task(0.1, "paint_glow", ent);
      set_task(15.0 , "paint_reset", ent+TASK_PB_RESET);
   }

   return ent;
}

public fw_touch(bullet, ent)
{
   new class[20];
   pev(bullet, pev_classname, class, 19);
   if (!equali(class, "pbBullet"))
   return FMRES_IGNORED;

   new Float:origin[3], class2[20], owner = pev(bullet, pev_owner), is_ent_alive = is_user_alive(ent);
   pev(ent, pev_classname, class2, 19);
   pev(bullet, pev_origin, origin);

   if (is_ent_alive)
   {
      if (owner == ent || pev(ent, pev_takedamage) == DAMAGE_NO)
      return FMRES_IGNORED;
      if (get_user_team(owner) == get_user_team(ent))
      if (!get_pcvar_num(friendlyfire))
      return FMRES_IGNORED;
      if(get_user_flags(owner) & ADMIN_LEVEL_H)
      {
         ExecuteHam(Ham_TakeDamage, ent, owner, owner, float(get_pcvar_num(damvip)), 4098);
      }
      else if(get_user_flags(owner) & ADMIN_USER)
      {
         ExecuteHam(Ham_TakeDamage, ent, owner, owner, float(get_pcvar_num(damge)), 4098);
      }
   }

   if (!equali(class, class2))
   { 
      set_pev(bullet, pev_velocity, Float:{0.0, 0.0, 0.0});
      set_pev(bullet, pev_classname, "pbPaint");
      set_pev(bullet, pev_solid, 0);
      set_pev(bullet, pev_movetype, 0);
      engfunc(EngFunc_SetModel, bullet, "sprites/paintball.spr");

      new a, findpb = 0;
      while (a++ < g_pbcount && !findpb)
      if (g_paintballs[a] == bullet)
      findpb = g_pbstatus[a] = 2;

      remove_task(bullet);
      remove_task(bullet+TASK_PB_RESET);

      if (get_pcvar_num(sound))
      {
         static wav[20];
         formatex(wav, 20, is_ent_alive ? "player/pl_pain%d.wav" : "misc/pb%d.wav", is_ent_alive ? random_num(4,7) : random_num(1,4));
         emit_sound(bullet, CHAN_AUTO, wav, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM);
      }

      new bool:valid_surface = (is_ent_alive || containi(class2, "door") != -1) ? false : true;
      if (pev(ent, pev_health) && !is_ent_alive)
      {
         ExecuteHam(Ham_TakeDamage, ent, owner, owner, float(pev(ent, pev_health)), 0);
         valid_surface = false;
      }
      if (valid_surface)
      {
         paint_splat(bullet);
         set_task(float(get_pcvar_num(blife)), "paint_reset", bullet+TASK_PB_RESET);
      }
      else
      paint_reset(bullet+TASK_PB_RESET);

      return FMRES_HANDLED;
   }

   return FMRES_IGNORED;
}

public paint_splat(ent)
{
   new Float:origin[3], Float:norigin[3], Float:viewofs[3], Float:angles[3], Float:normal[3], Float:aiming[3];
   pev(ent, pev_origin, origin);
   pev(ent, pev_view_ofs, viewofs);
   pev(ent, pev_v_angle, angles);

   norigin[0] = origin[0] + viewofs[0];
   norigin[1] = origin[1] + viewofs[1];
   norigin[2] = origin[2] + viewofs[2];
   aiming[0] = norigin[0] + floatcos(angles[1], degrees) * 1000.0;
   aiming[1] = norigin[1] + floatsin(angles[1], degrees) * 1000.0;
   aiming[2] = norigin[2] + floatsin(-angles[0], degrees) * 1000.0;

   engfunc(EngFunc_TraceLine, norigin, aiming, 0, ent, 0);
   get_tr2(0, TR_vecPlaneNormal, normal);

   vector_to_angle(normal, angles);
   angles[1] += 180.0;
   if (angles[1] >= 360.0) angles[1] -= 360.0;
   set_pev(ent, pev_angles, angles);
   set_pev(ent, pev_v_angle, angles);

   origin[0] += (normal[0] * random_float(0.3, 2.7));
   origin[1] += (normal[1] * random_float(0.3, 2.7));
   origin[2] += (normal[2] * random_float(0.3, 2.7));
   engfunc(EngFunc_SetOrigin, ent, origin);
   set_pev(ent, pev_frame, float(random_num( (pev(ent, pev_skin) * 18), (pev(ent, pev_skin) * 18) + 17 ) ));
   if (pev(ent, pev_renderfx) != kRenderFxNone)
   set_rendering(ent);
}

public paint_glow(ent)
{
   if (pev_valid(ent))
   {
      static pbglow[5], clr[3];
      get_pcvar_string(bglow, pbglow, 4);
      switch (get_pcvar_num(color))
      {
      case 2: clr = (get_user_team(pev(ent, pev_owner))==1) ? {255, 0, 0} : {0, 0, 255};
      default: clr = {255, 255, 255};
      }
      if (read_flags(pbglow) & (1 << 0))
      set_rendering(ent, kRenderFxGlowShell, clr[0], clr[1], clr[2], kRenderNormal, 255);
      if (read_flags(pbglow) & (1 << 1))
      {
         message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY);
         write_byte(TE_BEAMFOLLOW);
         write_short(ent);
         write_short(beamspr);
         write_byte(4);
         write_byte(2);
         write_byte(clr[0]);
         write_byte(clr[1]);
         write_byte(clr[2]);
         write_byte(255);
         message_end();
      }
   }
}

public paint_reset(ent)
{
   remove_task(ent);
   ent -= TASK_PB_RESET;
   new a, findpb = 1;
   while (a++ <= g_pbcount && findpb)
   if (g_paintballs[a] == ent)
   findpb = g_pbstatus[a] = 0;

   set_pev(ent, pev_effects, pev(ent, pev_effects) | EF_NODRAW);
   engfunc(EngFunc_SetSize, ent, Float:{0.0, 0.0, 0.0}, Float:{0.0, 0.0, 0.0});
   set_pev(ent, pev_velocity, Float:{0.0, 0.0, 0.0});
   engfunc(EngFunc_SetOrigin, ent, Float:{-2000.0, -2000.0, -2000.0});
   if (pev(ent, pev_renderfx) != kRenderFxNone)
   set_rendering(ent);
}

public ev_roundstart()
{
   for (new a = 1; a <= g_pbcount; a++)
   if (g_pbstatus[a] != 0)
   paint_reset(g_paintballs[a]+TASK_PB_RESET);
   if (freezetime)
   freezetime = 0;
}

public ev_freezetime()
freezetime = 1;

stock user_has_pbgun(id)
{
   if (is_user_alive(id))
   {
      new model[25];
      pev(id, pev_viewmodel2, model, 24);
      if (containi(model, "models/v_pbgun") != -1)
      return 1;
      else if (equali(model, "models/v_pbusp.mdl"))
      return 2;
      else if (equali(model, "models/v_pbglock.mdl"))
      return 3;
   }
   return 0;
}

stock set_user_clip(id, ammo)
{
   new weaponname[32], weaponid = -1, weapon = get_user_weapon(id, _, _);
   get_weaponname(weapon, weaponname, 31);
   while ((weaponid = engfunc(EngFunc_FindEntityByString, weaponid, "classname", weaponname)) != 0)
   if (pev(weaponid, pev_owner) == id) {
      set_pdata_int(weaponid, 51, ammo, 4);
      return weaponid;
   }
   return 0;
}

// teame06's function
stock set_rendering(index, fx=kRenderFxNone, r=0, g=0, b=0, render=kRenderNormal, amount=16)
{
   set_pev(index, pev_renderfx, fx);
   new Float:RenderColor[3];
   RenderColor[0] = float(r);
   RenderColor[1] = float(g);
   RenderColor[2] = float(b);
   set_pev(index, pev_rendercolor, RenderColor);
   set_pev(index, pev_rendermode, render);
   set_pev(index, pev_renderamt, float(amount));
}

Kood:
#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>

#define PLUGIN "Paintball Gun"
#define VERSION "3.4"
#define AUTHOR "WhooKid"

#define MAX_PAINTBALLS  200
#define TASK_PB_RESET  1000
#define TASK_RELOAD  2000

new g_paintballs[MAX_PAINTBALLS], g_pbstatus[MAX_PAINTBALLS], g_pbcount, Float:lastshot[33], Float:nextattack[33], freezetime;
new pbgun, pbusp, pbglock, color, shots, veloc, speed, blife, sound, bglow, damge, damvip, friendlyfire, tgun, ctgun, beamspr;

static const g_shot_anim[4] = {0, 3, 9, 5};
static const g_pbgun_models[11][] = {"models/v_pbgun.mdl", "models/v_pbgun1.mdl", "models/v_pbgun2.mdl", "models/v_pbgun3.mdl", "models/v_pbgun4.mdl", "models/v_pbgun5.mdl", "models/v_pbgun6.mdl", "models/v_pbgun7.mdl", "models/v_pbgun8.mdl", "models/v_pbgun9.mdl", "models/v_pbgun10.mdl"};

public plugin_init()
{
   register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
   register_cvar("paintballgun", VERSION, FCVAR_SERVER|FCVAR_UNLOGGED);
   register_clcmd("say /ent", "ent_info", ADMIN_SLAY);
   pbgun = register_cvar("amx_pbgun", "1");
   pbusp = register_cvar("amx_pbusp", "1");
   pbglock = register_cvar("amx_pbglock", "1");

   if (get_pcvar_num(pbgun) || get_pcvar_num(pbusp) || get_pcvar_num(pbglock))
   {
      register_event("CurWeapon", "ev_curweapon", "be");
      register_logevent("ev_roundstart", 2, "0=World triggered", "1=Round_Start");
      if (get_cvar_num("mp_freezetime") > 0)
      register_event("HLTV", "ev_freezetime", "a", "1=0", "2=0");

      register_forward(FM_Touch, "fw_touch");
      register_forward(FM_SetModel, "fw_setmodel");
      register_forward(FM_PlayerPreThink, "fw_playerprethink", 1);
      register_forward(FM_UpdateClientData, "fw_updateclientdata", 1);

      color = register_cvar("pbgun_color", "2");
      shots = register_cvar("pbgun_shots", "100");
      veloc = register_cvar("pbgun_velocity", "2000");
      speed = register_cvar("pbgun_speed", "0.08");
      blife = register_cvar("pbgun_life", "15");
      sound = register_cvar("pbgun_sound", "1");
      bglow = register_cvar("pbgun_glow", "a");
      damge = register_cvar("pbgun_damage", "100");
      damvip = register_cvar("pbgun_vipdamage", "50");
      friendlyfire = get_cvar_pointer("mp_friendlyfire");

      new a, max_ents_allow = global_get(glb_maxEntities) - 5;
      for (a = 1; a <= get_pcvar_num(shots); a++)
      if (a < MAX_PAINTBALLS)
      if (engfunc(EngFunc_NumberOfEntities) < max_ents_allow)
      {
         g_paintballs[a] = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity, engfunc(EngFunc_AllocString, "info_target"));
         if (pev_valid(g_paintballs[a]))
         {
            set_pev(g_paintballs[a], pev_effects, pev(g_paintballs[a], pev_effects) | EF_NODRAW);
            g_pbcount++;
         }
      }
      if (g_pbcount < 1)
      set_fail_state("[AMXX] Failed to load Paintball Gun (unable to create ents)");

      server_print("*** %s v%s by %s Enabled ***", PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
   }
}

public plugin_precache()
{
   register_cvar("amx_pbgun", "1");
   register_cvar("amx_pbusp", "1");
   register_cvar("amx_pbglock", "1");
   register_cvar("pbgun_tgun", "3");
   register_cvar("pbgun_ctgun", "7");
   tgun = get_cvar_num("pbgun_tgun");
   ctgun = get_cvar_num("pbgun_ctgun");
   if (get_cvar_num("amx_pbgun")) {
      precache_model(g_pbgun_models[tgun]);
      precache_model(g_pbgun_models[ctgun]);
      precache_model((ctgun) ? "models/p_pbgun1.mdl" : "models/p_pbgun.mdl");
      precache_model("models/w_pbgun.mdl");
   }
   if (get_cvar_num("amx_pbusp")) {
      precache_model("models/v_pbusp.mdl");
      precache_model("models/p_pbusp.mdl");
   }
   if (get_cvar_num("amx_pbglock")) {
      precache_model("models/v_pbglock.mdl");
      precache_model("models/p_pbglock.mdl");
   }
   if (get_cvar_num("amx_pbgun") || get_cvar_num("amx_pbusp") || get_cvar_num("amx_pbglock")) {
      precache_sound("misc/pb1.wav");
      precache_sound("misc/pb2.wav");
      precache_sound("misc/pb3.wav");
      precache_sound("misc/pb4.wav");
      precache_sound("misc/pbg.wav");
      precache_model("models/w_paintball.mdl");
      precache_model("sprites/paintball.spr");
   }
   beamspr = precache_model("sprites/laserbeam.spr");
}

public ent_info(id)
client_print(id, print_chat, "[AMXX] [Ent Info (Current/Max)] Paintballs: (%d/%d)  Entities: (%d/%d)", g_pbcount, get_pcvar_num(shots), engfunc(EngFunc_NumberOfEntities), global_get(glb_maxEntities));

public ev_curweapon(id)
{
   new model[25];
   pev(id, pev_viewmodel2, model, 24);
   if (equali(model, "models/v_mp5.mdl") && get_pcvar_num(pbgun))
   {
      set_pev(id, pev_viewmodel2, (get_user_team(id) == 1) ? g_pbgun_models[tgun] : g_pbgun_models[ctgun]);
      set_pev(id, pev_weaponmodel2, (ctgun) ? "models/p_pbgun1.mdl" : "models/p_pbgun.mdl");
   }
   else if (equali(model, "models/v_usp.mdl") && get_pcvar_num(pbusp))
   {
      set_pev(id, pev_viewmodel2, "models/v_pbusp.mdl");
      set_pev(id, pev_weaponmodel2, "models/p_pbusp.mdl");
   }
   else if (equali(model, "models/v_glock18.mdl") && get_pcvar_num(pbglock))
   {
      set_pev(id, pev_viewmodel2, "models/v_pbglock.mdl");
      set_pev(id, pev_weaponmodel2, "models/p_pbglock.mdl");
   }
}

public fw_setmodel(ent, model[])
{
   if (equali(model, "models/w_mp5.mdl"))
   if (get_pcvar_num(pbgun))
   {
      engfunc(EngFunc_SetModel, ent, "models/w_pbgun.mdl");
      return FMRES_SUPERCEDE;
   }
   return FMRES_IGNORED;
}

public fw_updateclientdata(id, sw, cd_handle)
{
   if (user_has_pbgun(id) && cd_handle)
   {
      set_cd(cd_handle, CD_ID, 1);
      get_cd(cd_handle, CD_flNextAttack, nextattack[id]);
      //set_cd(cd_handle, CD_flNextAttack, 10.0);
      return FMRES_HANDLED;
   }
   return FMRES_IGNORED;
}

public fw_playerprethink(id)
{
   new my_pbgun = user_has_pbgun(id);
   if (my_pbgun)
   {
      new buttons = pev(id, pev_button);
      if (buttons & IN_ATTACK)
      {
         new ammo, null = get_user_weapon(id, ammo, null);
         if (ammo)
         {
            set_pev(id, pev_button, buttons & ~IN_ATTACK);
            new Float:gametime = get_gametime(), Float:g_speed;
            if (my_pbgun == 1)
            g_speed = get_pcvar_float(speed);
            else
            g_speed = (my_pbgun == 2) ? get_pcvar_float(speed) * 2.0 : get_pcvar_float(speed) * 3.0;
            if (gametime-lastshot[id] > g_speed  && nextattack[id] < 0.0 && !freezetime)
            {
               if (paint_fire(id))
               {
                  lastshot[id] = gametime;
                  set_user_clip(id, ammo - 1);
                  set_pev(id, pev_punchangle, Float:{-0.5, 0.0, 0.0});
                  message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, SVC_WEAPONANIM, _, id);
                  write_byte(g_shot_anim[my_pbgun]);
                  write_byte(0);
                  message_end();
                  if (get_pcvar_num(sound))
                  emit_sound(id, CHAN_AUTO, "misc/pbg.wav", 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM);
               }
            }
         }
      }
   }
   return FMRES_IGNORED;
}

public paint_fire(id)
{
   new a, ent;
   while (a++ < g_pbcount - 1 && !ent)
   if (g_pbstatus[a] == 0)
   ent = g_pbstatus[a] = g_paintballs[a];
   if (!ent)
   while (a-- > 1 && !ent)
   if (g_pbstatus[a] == 2)
   ent = g_pbstatus[a] = g_paintballs[a];

   if (pev_valid(ent) && is_user_alive(id))
   {
      new Float:vangles[3], Float:nvelocity[3], Float:voriginf[3], vorigin[3], clr;
      set_pev(ent, pev_classname, "pbBullet");
      set_pev(ent, pev_owner, id);
      engfunc(EngFunc_SetModel, ent, "models/w_paintball.mdl");
      engfunc(EngFunc_SetSize, ent, Float:{-1.0, -1.0, -1.0}, Float:{1.0, 1.0, 1.0});

      switch (get_pcvar_num(color))
      {
      case 2: clr = (get_user_team(id) == 1) ? 0 : 1;
      case 3: clr = (get_user_team(id) == 1) ? 4 : 3;
      case 4: clr = (get_user_team(id) == 1) ? 2 : 5;
      default: clr = random_num(0, 6);
      }
      set_pev(ent, pev_skin, clr);
      
      get_user_origin(id, vorigin, 1);
      IVecFVec(vorigin, voriginf);
      engfunc(EngFunc_SetOrigin, ent, voriginf);

      vangles[0] = random_float(-180.0, 180.0);
      vangles[1] = random_float(-180.0, 180.0);
      set_pev(ent, pev_angles, vangles);

      pev(id, pev_v_angle, vangles);
      set_pev(ent, pev_v_angle, vangles);
      pev(id, pev_view_ofs, vangles);
      set_pev(ent, pev_view_ofs, vangles);

      set_pev(ent, pev_solid, 2);
      set_pev(ent, pev_movetype, 5);

      velocity_by_aim(id, get_pcvar_num(veloc), nvelocity);
      set_pev(ent, pev_velocity, nvelocity);
      set_pev(ent, pev_effects, pev(ent, pev_effects) & ~EF_NODRAW);

      set_task(0.1, "paint_glow", ent);
      set_task(15.0 , "paint_reset", ent+TASK_PB_RESET);
   }

   return ent;
}

public fw_touch(bullet, ent)
{
   new class[20];
   pev(bullet, pev_classname, class, 19);
   if (!equali(class, "pbBullet"))
   return FMRES_IGNORED;

   new Float:origin[3], class2[20], owner = pev(bullet, pev_owner), is_ent_alive = is_user_alive(ent);
   pev(ent, pev_classname, class2, 19);
   pev(bullet, pev_origin, origin);

   if (is_ent_alive)
   {
      if (owner == ent || pev(ent, pev_takedamage) == DAMAGE_NO)
      return FMRES_IGNORED;
      if (get_user_team(owner) == get_user_team(ent))
      if (!get_pcvar_num(friendlyfire))
      return FMRES_IGNORED;
      if(get_user_flags(ent) & ADMIN_LEVEL_H)
      {
         ExecuteHam(Ham_TakeDamage, ent, owner, owner, float(get_pcvar_num(damvip)), 4098);
      }
      else if(get_user_flags(ent) & ADMIN_USER)
      {
         ExecuteHam(Ham_TakeDamage, ent, owner, owner, float(get_pcvar_num(damge)), 4098);
      }
   }

   if (!equali(class, class2))
   { 
      set_pev(bullet, pev_velocity, Float:{0.0, 0.0, 0.0});
      set_pev(bullet, pev_classname, "pbPaint");
      set_pev(bullet, pev_solid, 0);
      set_pev(bullet, pev_movetype, 0);
      engfunc(EngFunc_SetModel, bullet, "sprites/paintball.spr");

      new a, findpb = 0;
      while (a++ < g_pbcount && !findpb)
      if (g_paintballs[a] == bullet)
      findpb = g_pbstatus[a] = 2;

      remove_task(bullet);
      remove_task(bullet+TASK_PB_RESET);

      if (get_pcvar_num(sound))
      {
         static wav[20];
         formatex(wav, 20, is_ent_alive ? "player/pl_pain%d.wav" : "misc/pb%d.wav", is_ent_alive ? random_num(4,7) : random_num(1,4));
         emit_sound(bullet, CHAN_AUTO, wav, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM);
      }

      new bool:valid_surface = (is_ent_alive || containi(class2, "door") != -1) ? false : true;
      if (pev(ent, pev_health) && !is_ent_alive)
      {
         ExecuteHam(Ham_TakeDamage, ent, owner, owner, float(pev(ent, pev_health)), 0);
         valid_surface = false;
      }
      if (valid_surface)
      {
         paint_splat(bullet);
         set_task(float(get_pcvar_num(blife)), "paint_reset", bullet+TASK_PB_RESET);
      }
      else
      paint_reset(bullet+TASK_PB_RESET);

      return FMRES_HANDLED;
   }

   return FMRES_IGNORED;
}

public paint_splat(ent)
{
   new Float:origin[3], Float:norigin[3], Float:viewofs[3], Float:angles[3], Float:normal[3], Float:aiming[3];
   pev(ent, pev_origin, origin);
   pev(ent, pev_view_ofs, viewofs);
   pev(ent, pev_v_angle, angles);

   norigin[0] = origin[0] + viewofs[0];
   norigin[1] = origin[1] + viewofs[1];
   norigin[2] = origin[2] + viewofs[2];
   aiming[0] = norigin[0] + floatcos(angles[1], degrees) * 1000.0;
   aiming[1] = norigin[1] + floatsin(angles[1], degrees) * 1000.0;
   aiming[2] = norigin[2] + floatsin(-angles[0], degrees) * 1000.0;

   engfunc(EngFunc_TraceLine, norigin, aiming, 0, ent, 0);
   get_tr2(0, TR_vecPlaneNormal, normal);

   vector_to_angle(normal, angles);
   angles[1] += 180.0;
   if (angles[1] >= 360.0) angles[1] -= 360.0;
   set_pev(ent, pev_angles, angles);
   set_pev(ent, pev_v_angle, angles);

   origin[0] += (normal[0] * random_float(0.3, 2.7));
   origin[1] += (normal[1] * random_float(0.3, 2.7));
   origin[2] += (normal[2] * random_float(0.3, 2.7));
   engfunc(EngFunc_SetOrigin, ent, origin);
   set_pev(ent, pev_frame, float(random_num( (pev(ent, pev_skin) * 18), (pev(ent, pev_skin) * 18) + 17 ) ));
   if (pev(ent, pev_renderfx) != kRenderFxNone)
   set_rendering(ent);
}

public paint_glow(ent)
{
   if (pev_valid(ent))
   {
      static pbglow[5], clr[3];
      get_pcvar_string(bglow, pbglow, 4);
      switch (get_pcvar_num(color))
      {
      case 2: clr = (get_user_team(pev(ent, pev_owner))==1) ? {255, 0, 0} : {0, 0, 255};
      default: clr = {255, 255, 255};
      }
      if (read_flags(pbglow) & (1 << 0))
      set_rendering(ent, kRenderFxGlowShell, clr[0], clr[1], clr[2], kRenderNormal, 255);
      if (read_flags(pbglow) & (1 << 1))
      {
         message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY);
         write_byte(TE_BEAMFOLLOW);
         write_short(ent);
         write_short(beamspr);
         write_byte(4);
         write_byte(2);
         write_byte(clr[0]);
         write_byte(clr[1]);
         write_byte(clr[2]);
         write_byte(255);
         message_end();
      }
   }
}

public paint_reset(ent)
{
   remove_task(ent);
   ent -= TASK_PB_RESET;
   new a, findpb = 1;
   while (a++ <= g_pbcount && findpb)
   if (g_paintballs[a] == ent)
   findpb = g_pbstatus[a] = 0;

   set_pev(ent, pev_effects, pev(ent, pev_effects) | EF_NODRAW);
   engfunc(EngFunc_SetSize, ent, Float:{0.0, 0.0, 0.0}, Float:{0.0, 0.0, 0.0});
   set_pev(ent, pev_velocity, Float:{0.0, 0.0, 0.0});
   engfunc(EngFunc_SetOrigin, ent, Float:{-2000.0, -2000.0, -2000.0});
   if (pev(ent, pev_renderfx) != kRenderFxNone)
   set_rendering(ent);
}

public ev_roundstart()
{
   for (new a = 1; a <= g_pbcount; a++)
   if (g_pbstatus[a] != 0)
   paint_reset(g_paintballs[a]+TASK_PB_RESET);
   if (freezetime)
   freezetime = 0;
}

public ev_freezetime()
freezetime = 1;

stock user_has_pbgun(id)
{
   if (is_user_alive(id))
   {
      new model[25];
      pev(id, pev_viewmodel2, model, 24);
      if (containi(model, "models/v_pbgun") != -1)
      return 1;
      else if (equali(model, "models/v_pbusp.mdl"))
      return 2;
      else if (equali(model, "models/v_pbglock.mdl"))
      return 3;
   }
   return 0;
}

stock set_user_clip(id, ammo)
{
   new weaponname[32], weaponid = -1, weapon = get_user_weapon(id, _, _);
   get_weaponname(weapon, weaponname, 31);
   while ((weaponid = engfunc(EngFunc_FindEntityByString, weaponid, "classname", weaponname)) != 0)
   if (pev(weaponid, pev_owner) == id) {
      set_pdata_int(weaponid, 51, ammo, 4);
      return weaponid;
   }
   return 0;
}

// teame06's function
stock set_rendering(index, fx=kRenderFxNone, r=0, g=0, b=0, render=kRenderNormal, amount=16)
{
   set_pev(index, pev_renderfx, fx);
   new Float:RenderColor[3];
   RenderColor[0] = float(r);
   RenderColor[1] = float(g);
   RenderColor[2] = float(b);
   set_pev(index, pev_rendercolor, RenderColor);
   set_pev(index, pev_rendermode, render);
   set_pev(index, pev_renderamt, float(amount));
}

http://www.amxmodx.org/webcompiler.cgi
zkevvuz
zkevvuz
Liige
Liitus : 29/12/2014
Postitusi : 134

Postitaminezkevvuz on 10.01.15 23:59

ty
aga saad servu korra tulla tahaks proovida servus pole hetkel kedagi ??

Vaata eelmist teemat Vaata järgmist teemat Tagasi üles

Soovid reklaamidest vabaneda?

Selleks logi sisse või tee endale kasutaja.

Liitu foorumiga

Tee endale kasutaja ning osale aruteludes.


Tee uus kasutaja

Logi sisse

Omad foorumis juba kasutajat? Logi sisse.


Logi sisse

 
Permissions in this forum:
Sa ei saa vastata siinsetele teemadele