Vip plugina muutmine

Vaata eelmist teemat Vaata järgmist teemat Go down

Kristjan P
Kristjan P
Algaja
Liitus : 14/01/2017
Postitusi : 8

PostitamineKristjan P on 25.01.17 20:06

Tere!

Nimelt on mul on hea ja töötav VIP plugin aga tahaks, et relvade andmis funktsioon enam ei töötaks kindlates mapides. Mida ma võiksin koodi lisada või on teisi mooduseid selle saavutamiseks? Ma ise mõtlesin ehk on võimalik relvade menüü funktsiooni peatada kindlates mapides aga ise seda ei oska koodi panna.

Kood:
#define DAMAGE_RECIEVED
#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>
#include <fun>

static const COLOR[] = "^x04" //green
static const CONTACT[] = ""
new maxplayers
new gmsgSayText
new mpd, mkb, mhb
new g_MsgSync
new health_add
new health_hs_add
new health_max
new nKiller
new nKiller_hp
new nHp_add
new nHp_max
new g_awp_active
new g_menu_active
new CurrentRound
new bool:HasC4[33]
#define Keysrod (1<<0)|(1<<1)|(1<<9) // Keys: 1234567890
#if defined DAMAGE_RECIEVED
 new g_MsgSync2
#endif

public plugin_init()
{
 register_plugin("VIP Eng Version", "3.0", "Dunno")
 mpd = register_cvar("money_per_damage","3")
 mkb = register_cvar("money_kill_bonus","200")
 mhb = register_cvar("money_hs_bonus","500")
 health_add = register_cvar("amx_vip_hp", "15")
 health_hs_add = register_cvar("amx_vip_hp_hs", "30")
 health_max = register_cvar("amx_vip_max_hp", "100")
 g_awp_active = register_cvar("awp_active", "1")
 g_menu_active = register_cvar("menu_active", "1")
 register_event("Damage","Damage","b")
 register_event("DeathMsg","death_msg","a")
 register_menucmd(register_menuid("rod"), Keysrod, "Pressedrod")
 register_clcmd("awp","HandleCmd")
     register_clcmd("sg550","HandleCmd")
     register_clcmd("g3sg1","HandleCmd")
 register_clcmd("say /wantvip","ShowMotd")
 maxplayers = get_maxplayers()
 gmsgSayText = get_user_msgid("SayText")
 register_clcmd("say", "handle_say")
 register_cvar("amx_contactinfo2", CONTACT, FCVAR_SERVER)
 register_logevent("LogEvent_RoundStart", 2, "1=Round_Start" );
 register_event("TextMsg","Event_RoundRestart","a","2&#Game_w")
 register_event("TextMsg","Event_RoundRestart","a","2&#Game_C");
 register_event("DeathMsg", "hook_death", "a", "1>0")
 register_event("Damage", "on_damage", "b", "2!0", "3=0", "4!0")
 g_MsgSync = CreateHudSyncObj()
#if defined DAMAGE_RECIEVED
 g_MsgSync2 = CreateHudSyncObj()
#endif
}

public on_damage(id)
{
 new attacker = get_user_attacker(id)

#if defined DAMAGE_RECIEVED
 // id should be connected if this message is sent, but lets check anyway
 if ( is_user_connected(id) && is_user_connected(attacker) )
 if (get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H)
 {
 new damage = read_data(2)

 set_hudmessage(255, 0, 0, 0.45, 0.50, 2, 0.1, 4.0, 0.1, 0.1, -1)
 ShowSyncHudMsg(id, g_MsgSync2, "%i^n", damage)
#else
 if ( is_user_connected(attacker) && if (get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H) )
 {
 new damage = read_data(2)
#endif
 set_hudmessage(0, 100, 200, -1.0, 0.55, 2, 0.1, 4.0, 0.02, 0.02, -1)
 ShowSyncHudMsg(attacker, g_MsgSync, "%i^n", damage)
 }
}

public Damage(id)
{
 new weapon, hitpoint, attacker = get_user_attacker(id,weapon,hitpoint)
 if(attacker<=maxplayers && is_user_alive(attacker) && attacker!=id)
 if (get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H)
 {
 new money = read_data(2) * get_pcvar_num(mpd)
 if(hitpoint==1) money += get_pcvar_num(mhb)
 cs_set_user_money(attacker,cs_get_user_money(attacker) + money)
 }
}

public death_msg()
{
 if(read_data(1)<=maxplayers && read_data(1) && read_data(1)!=read_data(2)) cs_set_user_money(read_data(1),cs_get_user_money(read_data(1)) + get_pcvar_num(mkb) - 300)
}

public LogEvent_RoundStart()
{
 CurrentRound++;
 new players[32], player, pnum;
 get_players(players, pnum, "a");
 for(new i = 0; i < pnum; i++)
 {
 player = players[i];
 if(is_user_alive(player) && get_user_flags(player) & ADMIN_LEVEL_H)
 {
 give_item(player, "weapon_hegrenade")
 give_item(player, "weapon_flashbang")
 give_item(player, "weapon_flashbang")
 give_item(player, "weapon_smokegrenade")
 give_item(player, "item_assaultsuit")
 give_item(player, "item_thighpack")
 
 if (!get_pcvar_num(g_menu_active))
 return PLUGIN_CONTINUE
 
 if(CurrentRound >= 3)
 {
 Showrod(player);
 }
 }
 }
 return PLUGIN_HANDLED
}

public Event_RoundRestart()
{
 CurrentRound=0;
}

public hook_death()
{
   // Killer id
   nKiller = read_data(1)
  
   if ( (read_data(3) == 1) && (read_data(5) == 0) )
   {
      nHp_add = get_pcvar_num (health_hs_add)
   }
   else
      nHp_add = get_pcvar_num (health_add)
   nHp_max = get_pcvar_num (health_max)
   // Updating Killer HP
   if(!(get_user_flags(nKiller) & ADMIN_LEVEL_H))
   return;

   nKiller_hp = get_user_health(nKiller)
   nKiller_hp += nHp_add
   // Maximum HP check
   if (nKiller_hp > nHp_max) nKiller_hp = nHp_max
   set_user_health(nKiller, nKiller_hp)
   // Hud message "Healed +15/+30 hp"
   set_hudmessage(0, 255, 0, -1.0, 0.15, 0, 1.0, 1.0, 0.1, 0.1, -1)
   show_hudmessage(nKiller, "Healed +%d hp", nHp_add)
   // Screen fading
   message_begin(MSG_ONE, get_user_msgid("ScreenFade"), {0,0,0}, nKiller)
   write_short(1<<10)
   write_short(1<<10)
   write_short(0x0000)
   write_byte(0)
   write_byte(0)
   write_byte(200)
   write_byte(75)
   message_end()
 
}

public Showrod(id) {
 show_menu(id, Keysrod, "Free VIP Guns^n\w1. Get M4A1+Deagle ^n\w2. Get AK47+Deagle^n0. Exit^n", -1, "rod") // Display menu
}
public Pressedrod(id, key) {
 /* Menu:
 * VIP Menu
 * 1. Get M4A1+Deagle
 * 2. Get AK47+Deagle
 * 0. Exit
 */
 switch (key) {
 case 0: {
 if (user_has_weapon(id, CSW_C4) && get_user_team(id) == 1)
 HasC4[id] = true;
 else
 HasC4[id] = false;
            
 strip_user_weapons (id)
 give_item(id,"weapon_m4a1")
 give_item(id,"ammo_556nato")
 give_item(id,"ammo_556nato")
 give_item(id,"ammo_556nato")
 give_item(id,"weapon_deagle")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"weapon_knife")
 give_item(id,"weapon_hegrenade")
 give_item(id, "weapon_flashbang");
 give_item(id, "weapon_flashbang");
 give_item(id, "weapon_smokegrenade");
 give_item(id, "item_assaultsuit");
 give_item(id, "item_thighpack");
 client_print(id, print_center, "You Taked Free M4A1 and Deagle")
 
 if (HasC4[id])
 {
 give_item(id, "weapon_c4");
 cs_set_user_plant( id );
 }
 }
 case 1: {
 if (user_has_weapon(id, CSW_C4) && get_user_team(id) == 1)
 HasC4[id] = true;
 else
 HasC4[id] = false;
            
 strip_user_weapons (id)
 give_item(id,"weapon_ak47")
 give_item(id,"ammo_762nato")
 give_item(id,"ammo_762nato")
 give_item(id,"ammo_762nato")
 give_item(id,"weapon_deagle")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"ammo_50ae")
 give_item(id,"weapon_knife")
 give_item(id,"weapon_hegrenade")
 give_item(id, "weapon_flashbang");
 give_item(id, "weapon_flashbang");
 give_item(id, "weapon_smokegrenade");
 give_item(id, "item_assaultsuit");
 give_item(id, "item_thighpack");
 client_print(id, print_center, "You Taked Free AK47 and Deagle")
 
 if (HasC4[id])
 {
 give_item(id, "weapon_c4");
 cs_set_user_plant( id );
 }
 }
 case 9: {
 }
 }
 return PLUGIN_CONTINUE
}

public HandleCmd(id){
 if (!get_pcvar_num(g_awp_active))
      return PLUGIN_CONTINUE
 if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)
 return PLUGIN_CONTINUE
 client_print(id, print_center, "Sniper's Only For VIP's")
 return PLUGIN_HANDLED
}

public ShowMotd(id)
{
 show_motd(id, "vip.txt")
}
public client_authorized(id)
{
 set_task(30.0, "PrintText" ,id)
}
public PrintText(id)
{
 client_print(id, print_chat, "[VIP] write /wantvip and u will see how get VIP and VIP privilegies.")
}

public handle_say(id) {
 new said[192]
 read_args(said,192)
 if( ( containi(said, "who") != -1 && containi(said, "admin") != -1 ) || contain(said, "/vips") != -1 )
 set_task(0.1,"print_adminlist",id)
 return PLUGIN_CONTINUE
}

public print_adminlist(user)
{
 new adminnames[33][32]
 new message[256]
 new contactinfo[256], contact[112]
 new id, count, x, len
 
 for(id = 1 ; id <= maxplayers ; id++)
 if(is_user_connected(id))
 if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)
 get_user_name(id, adminnames[count++], 31)

 len = format(message, 255, "%s VIP ONLINE: ",COLOR)
 if(count > 0) {
 for(x = 0 ; x < count ; x++) {
 len += format(message[len], 255-len, "%s%s ", adminnames[x], x < (count-1) ? ", ":"")
 if(len > 96 ) {
 print_message(user, message)
 len = format(message, 255, "%s ",COLOR)
 }
 }
 print_message(user, message)
 }
 else {
 len += format(message[len], 255-len, "No VIP online.")
 print_message(user, message)
 }
 
 get_cvar_string("amx_contactinfo2", contact, 63)
 if(contact[0])  {
 format(contactinfo, 111, "%s Say -- %s", COLOR, contact)
 print_message(user, contactinfo)
 }
}

print_message(id, msg[]) {
 message_begin(MSG_ONE, gmsgSayText, {0,0,0}, id)
 write_byte(id)
 write_string(msg)
 message_end()
}

/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1063\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/
Tonight
Tonight

Vip plugina muutmine Vetera11
Liitus : 19/02/2012
Postitusi : 17246

PostitamineTonight on 25.01.17 20:26

Lihtsam võimalus (algaja jaoks) on teha sellest kaks erinevat pluginat. Ühes relvade andmine, teises kõik ülejäänud.

Relvade andmise plugina peatad valitud mappides:
addons\amxmodx\configs kausta tee uus kaust nimega maps.

Seejärel tekita maps kausta fail nimega plugins-mapinimi.ini
Näide: plugins-awp_india.ini
Sinna .ini faili kirjuta RELVADEPLUGIN.amxx disabled

Lõpptulemus:
Faili asukoht:
addons/amxmodx/configs/maps/plugins-mapinimi.ini

plugins-mapinimi.ini sisaldab
pluginanimi.amxx disabled
Kristjan P
Kristjan P
Algaja
Liitus : 14/01/2017
Postitusi : 8

PostitamineKristjan P on 25.01.17 21:00

Tegelikult mul jäi endale kahe silma vahele üks cvar "menu_active". Kasutan seda sama süsteemi aga tegin mapinimi.cfg ja panin sinna cvari. :)

Tänud vastuse eest. :)

Vaata eelmist teemat Vaata järgmist teemat Tagasi üles

Soovid reklaamidest vabaneda?

Selleks logi sisse või tee endale kasutaja.

Liitu foorumiga

Tee endale kasutaja ning osale aruteludes.


Tee uus kasutaja

Logi sisse

Omad foorumis juba kasutajat? Logi sisse.


Logi sisse

 
Permissions in this forum:
Sa ei saa vastata siinsetele teemadele