Tere,Pange See ka /daysmenud oleks vaja Jailbreaki

Vaata eelmist teemat Vaata järgmist teemat Go down

MaOlenlahe
MaOlenlahe
Algaja
Liitus : 11/04/2013
Postitusi : 1

PostitamineMaOlenlahe 11.04.13 21:33

Tere,Pange See ka /daysmenud oleks vaja Jailbreaki
Tonight
Tonight

Tere,Pange See ka /daysmenud oleks vaja Jailbreaki Vetera11
Liitus : 19/02/2012
Postitusi : 17643

PostitamineTonight 11.04.13 22:06

Kunagi jäi mul eesti keelne poolikuks:

Kood:
#include < amxmodx >
#include < amxmisc >
#include < cstrike >
#include < colorchat >
#include < fun >
#include < hamsandwich >
#include < fakemeta >
#include < engine >
#include < fakemeta_util >

#if !defined _colorchat_included
    #assert colorchat.inc library required !
#endif

// Defines
///////////

#define CELL_RADIUS   Float:200.0

// Enumerations
////////////////

enum
{
   DAY_FREE,
   DAY_CAGE,
   DAY_RIOT,
   DAY_ZOMBIE,
   DAY_DODGEBALL,
   DAY_USP_NINJA,
   DAY_LAVA,
   DAY_NIGHTCRAWLER,
   DAY_SPACE,
   DAY_SHARK,
   DAY_KNIFE,
   DAY_HNS,
   
   MAX_DAYS
}

enum
{
   UNRESTRICTED,
   RESTRICTED
}

enum
{
   CT,
   T
}
enum
{
   MAVERICK,
   AK,
   AUG,
   SCOUT,
   AWP,
   MP5
}

enum ( += 100 )
{
   TASK_HEGRENADE = 100,
   TASK_DODGEBALL,
   TASK_MAINDAYMENU,
   TASK_ZOMBIEMENU,
   TASK_HIDENSEEK,
   TASK_SHARKMENU,
   TASK_NCMENU,
   TASK_FREEMENU
}


// Integers
////////////

new g_iTimeLeft;
new g_iRoundStartTime;

new g_iCurrentDay;
new g_iDayCount;

new g_iFreedayType;
new g_iNightcrawlerType;
new g_iZombieType;
new g_iSharkType;

new g_iTimesVoted;

// PCVars
//////////

new g_pVoteTime;
new g_pTerroristDays;
new g_pVoteOften;

new g_pOpenCells;

// Arrays
//////////

new g_iMainDayVotes[MAX_DAYS];
new g_iFreedayVotes[2];
new g_iNightcrawlerVotes[2];
new g_iZombieVotes[2];
new g_iSharkVotes[2];

new g_iCurrentPage[33];

new g_iButtons[10];

new bool:g_bHasVoted[33] = { false, ... };

new Float:g_fWallOrigin[33][3];

// Messages
////////////

new g_msgNVGToggle;

// Booleans
////////////

new bool:g_bTerroristVote;

// Constants
/////////////

new const g_szDaymenuOptions[MAX_DAYS][] =
{
   "Vaba Päev",
   "Kongi Päev",
   "Märatsemise Päev",
   "Zombi Päev",
   "Rahvastepalli Päev",
   "USP Ninja Päev",
   "Laava Päev",
   "Ööroomaja Päev",
   "Kosmose Päev",
   "Hai Päev",
   "Noa Päev",
   "Peituse Päev"
}

new const g_szDaymenuObjectives[MAX_DAYS][] =
{
   "Vangid teevad, mida tahavad. Kui on piiratud, siis valvurid tohivad keelata ainult ühe ruumi. Vastasel korral on kóik avatud!",
   "Vangid on kongis ning täidavad valvurite käske.",
   "Ãœks vangidest omab relva. Valvurite töö on leida, kes on selle relva omanik.",
   "Tapa vastaste tiim. Zombidel on alguses 2000 HP.",
   "Tapa vastaste tiim HE-granaatidega. Granaate hakkad sa saama alates 8:00.",
   "Mólemal tiimil on USP. Gravity on vähendatud. Tapa vastaste tiim.",
   "Vangid peavad terve aeg olema spray peal. Kui vang jääb vahele kuskil mujal olles, vóivad valvurid ta tappa.",
   "Tapa vastaste tiim. Ööroomajad on nähtamatud ning nende sammud ei tee häält.",
   "Madalam gravity. Vangid alustavad Scoudiga ning valvuritel on AWP.",
   "Haid on no-clip, teistel on AWP. Tapa vastaste tiim.",
   "Valvuritel on 150 HP, vangidel on 35. Tapke üksteist!",
   "Vangidel on peitmiseks 60 sekundit, peale seda muutuvad nad uuesti nähtavaks. Valvur peab vangi leidma ning maha laskma."
}

new const g_szPrefix[] = "^04[Jailbreak]^01";

new const g_szZombieModel[ ] = "models/player/zombie/zombie.mdl";
new const g_szZombieHands[ ] = "models/jailbreak/zombie_hands.mdl";

new const g_szVersion[ ] = "1.2";

public plugin_precache()
{
   precache_model( g_szZombieModel );
   precache_model( g_szZombieHands );
}

////////////////////////////////////
//--------- Plugin Init ----------//
////////////////////////////////////
public plugin_init()
{   
   register_plugin( "Jailbreak Päevamenüü", g_szVersion, "H3avY Ra1n / Tonight /A/" );
   
   register_logevent( "LogEvent_RoundStart",    2, "1=Round_Start"    );   
   register_logevent( "LogEvent_RoundEnd",    2, "1=Round_End"    );
   
   register_event( "DeathMsg", "Event_DeathMsg", "a" );
   
   RegisterHam( Ham_Spawn, "player", "Ham_PlayerSpawn_Post", 1 );
   
   RegisterHam( Ham_TakeDamage, "player", "Ham_TakeDamage_Pre", 0 );
   
   RegisterHam( Ham_Weapon_SecondaryAttack, "weapon_usp", "Ham_USP_SecondaryAttack_Post", 1 );
   
   RegisterHam( Ham_Touch, "armoury_entity",    "Ham_Touch_Weapon_Pre"    );
   RegisterHam( Ham_Touch, "weaponbox",       "Ham_Touch_Weapon_Pre"    );
   RegisterHam( Ham_Touch, "worldspawn",       "Ham_Touch_Wall_Pre"    );
   RegisterHam( Ham_Touch, "func_wall",       "Ham_Touch_Wall_Pre"    );
   RegisterHam( Ham_Touch, "func_breakable",    "Ham_Touch_Wall_Pre"    );
   
   register_forward( FM_AddToFullPack,    "Forward_AddToFullPack_Post",    1 );
   register_forward( FM_PlayerPreThink,    "Forward_PreThink",            0 );
   
   register_menu( "Peamenüü",       1023,                   "MainMenu_Handler"          );
   register_menu( "Hai menüü",       MENU_KEY_1 | MENU_KEY_2,    "SharkMenu_Handler"       );
   register_menu( "Zombi menüü",       MENU_KEY_1 | MENU_KEY_2,    "ZombieMenu_Handler"       );
   register_menu( "Vaba päeva menüü",       MENU_KEY_1 | MENU_KEY_2,    "FreedayMenu_Handler"       );
   register_menu( "Ööroomaja menüü", MENU_KEY_1 | MENU_KEY_2,    "NightcrawlerMenu_Handler"    );
   
   server_cmd( "mp_roundtime 9" );
   server_cmd( "mp_freezetime 0" );
   
   g_pVoteOften       = register_cvar( "jb_vote_often", "1" );
   g_pVoteTime       = register_cvar( "jb_votetime", "15" );
   g_pTerroristDays    = register_cvar( "jb_terroristvote", "10" ); // Prisoners vote every X days
   g_pOpenCells      = register_cvar( "jb_opencells", "1" );
   
   register_cvar( "daymenu_version_novote", g_szVersion, FCVAR_SPONLY|FCVAR_SERVER );
   
   g_msgNVGToggle = get_user_msgid( "NVGToggle" );
   
   setup_buttons();
}

////////////////////////////////////
//           Player Dies           //
////////////////////////////////////

public Event_DeathMsg()
{
   new players[32], num;
   get_players( players, num, "ae", "TERRORIST" );
   
   if( num == 1 )
   {
      if( g_iCurrentDay == DAY_ZOMBIE )
      {
         engfunc( EngFunc_LightStyle, 0, "m" );
         
         cs_reset_user_model( players[ 0 ] );
         
         if( get_user_weapon( players[ 0 ] ) == CSW_KNIFE )
            set_pev( players[ 0 ], pev_viewmodel2, "models/v_knife.mdl" );
      }
      
      g_iCurrentDay = -1;
      set_user_footsteps( players[0], 0 );
      set_user_rendering( players[0] );
   }
}

////////////////////////////////////
//     Player Takes Damage PRE     //
////////////////////////////////////

public Ham_TakeDamage_Pre( victim, inflictor, attacker, Float:damage, dmgbits )
{
   switch( g_iCurrentDay )
   {
      case DAY_HNS:
      {
         if( task_exists( TASK_HIDENSEEK ) )
            return HAM_SUPERCEDE;
      }
      
      case DAY_DODGEBALL:
      {
         if( task_exists( TASK_DODGEBALL ) )
            return HAM_SUPERCEDE;
      }
   }
   
   return HAM_IGNORED;
}


////////////////////////////////////
//       Player Spawned POST      //
////////////////////////////////////

public Ham_PlayerSpawn_Post( id )
{
   if( !is_user_alive( id ) )
   {
      return HAM_IGNORED;
   }
   
   if( get_user_noclip( id ) )
      set_user_noclip( id, 0 );
   
   set_user_footsteps( id, 0 );
   
   set_user_rendering( id );
   
   set_user_gravity( id );   
   
   cs_reset_user_model( id );
   
   if( get_user_weapon( id ) == CSW_KNIFE )
      set_pev( id, pev_viewmodel2, "models/v_knife.mdl" );
      
   set_user_gnvision( id, 0 );
   
   StripPlayerWeapons( id );
   give_item( id, "weapon_knife" );
   
   
   return HAM_IGNORED;
}

////////////////////////////////////
//         Round Started         //
////////////////////////////////////
public LogEvent_RoundStart()
{
   engfunc( EngFunc_LightStyle, 0, "m" );
   
   g_iDayCount++;
   
   Reset();
   
   RemoveAllTasks();
   
   g_iRoundStartTime = get_systime();
   
   new iOften = get_pcvar_num( g_pVoteOften );
   
   if( iOften == 0 )
   {
      if( random_num( 1, 10 ) == 10 )
      {
         g_iTimesVoted++;
         StartDayVote();
      }
      
   }
   
   else
   {
      if( g_iDayCount % iOften == 0 )
      {
         g_iTimesVoted++;
         
         if( g_iTimesVoted % get_pcvar_num( g_pTerroristDays ) == 0 )
         {
            g_bTerroristVote = true;
         }
         
         else g_bTerroristVote = false;
         
         StartDayVote();
      }
   }
}


////////////////////////////////////
//         Round Ended         //
////////////////////////////////////
public LogEvent_RoundEnd()
{   
   Reset();
   RemoveAllTasks();
   
   new players[32], num;
   get_players( players, num, "a" );
   
   for( new i = 0; i < num; i++ )
   {
         StripPlayerWeapons( players[i] );
   }
   
   show_menu( 0, 0, "^n", 1 );
   
}

////////////////////////////////////
//        Client Connected          //
////////////////////////////////////
public client_putinserver( id )
{
   g_bHasVoted[id] = false;
   g_iCurrentPage[id] = 0;
   
   if( g_iCurrentDay == DAY_ZOMBIE )
   {
      engfunc( EngFunc_LightStyle, 0, "b" );
   }
   
   else engfunc( EngFunc_LightStyle, 0, "m" );
}

////////////////////////////////////
//         Main Day Vote         //
////////////////////////////////////
public StartDayVote() // This function starts the whole process.
{
   g_iTimeLeft = get_pcvar_num( g_pVoteTime );
   
   clamp( g_iTimeLeft, 5, 30 );
   
   ShowDayMenu();
   set_task( 1.0, "MainDayCountdown", TASK_MAINDAYMENU, _, _, "a", g_iTimeLeft );
}

public MainDayCountdown()
{
   g_iTimeLeft--;
   
   if( g_iTimeLeft > 0 )
   {
      ShowDayMenu();
   }
   
   else
   {
      DayVoteEnded();
   }
}

public ShowDayMenu()
{
   if( !( g_iTimeLeft > 0) )
      return;
   
   static szMenu[ 2048 ];
   static szFormat[ 2048 ];
   
   new iPlayers[ 32 ], iNum;
   get_players( iPlayers, iNum, "a" );
   
   new iPlayer;
   
   for( new i = 0; i < iNum; i++ )
   {
      iPlayer = iPlayers[ i ];
      
      formatex( szMenu, charsmax( szMenu ), "\rDaymenu by H3avY Ra1n^n\yChoose A Day: [%i]", g_iTimeLeft );
      
      if( g_iCurrentPage[ iPlayer ] == 0 )
      {
         for( new i = 0; i < 7; i++ )
         {
            formatex( szFormat, charsmax( szFormat ), "^n\r%d. \w%s [Votes: %d]", i + 1, g_szDaymenuOptions[ i ], g_iMainDayVotes[ i ] );
            
            add( szMenu, charsmax( szMenu ), szFormat );
            
         }
         
         add( szMenu, charsmax( szMenu ), "^n^n\r8. \dBack" );
         add( szMenu, charsmax( szMenu ), "^n\r9. \wNext Page" );
         
      }
      
      else
      {
         for( new i = 7; i < MAX_DAYS; i++ )
         {
            formatex( szFormat, charsmax( szFormat ), "^n\r%d. \w%s [Votes: %d]", i - 6, g_szDaymenuOptions[ i ], g_iMainDayVotes[ i ] );
            
            add( szMenu, charsmax( szMenu ), szFormat );
            
         }
         
         add( szMenu, charsmax( szMenu ), "^n^n\r8. \wBack" );
         add( szMenu, charsmax( szMenu ), "^n\r9. \dNext Page" );
      }
      
      show_menu( iPlayer, 1023, szMenu, -1, "Main Menu" );
   }
}

public MainMenu_Handler( id, iKey )
{
   if( !is_user_connected( id ) )
      return PLUGIN_HANDLED;
   
   new CsTeams:team = cs_get_user_team( id );
   switch( g_iCurrentPage[ id ] )
   {
      case 0:
      {   
         if( iKey == 8 )
         {
            g_iCurrentPage[ id ]++;
            ShowDayMenu();
            return PLUGIN_HANDLED;
         }
         
         else
         {
            if( g_bHasVoted[id] )
            {
               ColorChat( id, NORMAL, "%s You have already voted.", g_szPrefix );
               ShowDayMenu();
               return PLUGIN_HANDLED;
            }
            
            else if( ( team == CS_TEAM_T && !g_bTerroristVote ) || ( team == CS_TEAM_CT && g_bTerroristVote ) )
            {
               ColorChat( id, NORMAL, "%s You cannot vote today!", g_szPrefix );
               ShowDayMenu();
               return PLUGIN_HANDLED;
            }
   
            else
            {
               g_iMainDayVotes[ iKey ]++;
               g_bHasVoted[ id ] = true;
               ShowDayMenu();
               
               return PLUGIN_HANDLED;
            }
         }
      }
      
      case 1:
      {
         if( iKey == 7 )
         {
            g_iCurrentPage[ id ]--;
            ShowDayMenu();
            return PLUGIN_HANDLED;
         }
         
         else if( iKey == 8 )
         {
            ShowDayMenu();
            return PLUGIN_HANDLED;
         }
         
         else if( iKey > MAX_DAYS - 8 )
         {
            ShowDayMenu();
            return PLUGIN_HANDLED;
         }
         
         else
         {
            if( g_bHasVoted[id] )
            {
               ColorChat( id, NORMAL, "%s You have already voted.", g_szPrefix );
               ShowDayMenu();
               return PLUGIN_HANDLED;
            }
            
            else if( ( team == CS_TEAM_T && !g_bTerroristVote ) || ( team == CS_TEAM_CT && g_bTerroristVote ) )
            {
               ColorChat( id, NORMAL, "%s You cannot vote today!", g_szPrefix );
               ShowDayMenu();
               return PLUGIN_HANDLED;
            }
            
            else
            {   
               g_iMainDayVotes[ iKey + 7 ]++;
               g_bHasVoted[ id ] = true;
               ShowDayMenu();
               
               return PLUGIN_HANDLED;
            }
         }
      }
   }
   
   return PLUGIN_HANDLED;


public DayVoteEnded()
{
   show_menu( 0, 0, "^n", 1 );
   
   TallyDayVotes();
}

public TallyDayVotes()
{
   g_iCurrentDay = getHighestVote( g_iMainDayVotes, MAX_DAYS );
   
   if( g_iCurrentDay < 0 )
   {
      ColorChat( 0, NORMAL, "%s Voting for the current day failed. Defaulted to Cage Day!", g_szPrefix );
      g_iCurrentDay = DAY_CAGE;
   }
   
   else
   ColorChat( 0, NORMAL, "%s The %s have voted for a ^03%s^01.", g_szPrefix, g_bTerroristVote ? "Prisoners" : "Guards", g_szDaymenuOptions[g_iCurrentDay] );
   
   startDay();
   
   
   return PLUGIN_HANDLED;
}

////////////////////////////////////
//      Starting Chosen Day      //
////////////////////////////////////
public startDay()
{
   for( new i = 0; i < sizeof g_bHasVoted; i++ )
   {
      g_bHasVoted[i] = false;
      g_iCurrentPage[i] = 0;
   }
   
   switch( g_iCurrentDay )
   {
      case DAY_CAGE:
      {
         ShowWeaponMenu();
      }
      
      case DAY_FREE:
      {
         Start_FreedayVote();
         return PLUGIN_HANDLED;
      }
      
      case DAY_NIGHTCRAWLER:
      {         
         Start_NightcrawlerVote();
         return PLUGIN_HANDLED;
      }
      
      case DAY_SHARK:
      {
         Start_SharkVote();
         return PLUGIN_HANDLED;
      }
      
      case DAY_ZOMBIE:
      {
         Start_ZombieVote();
         return PLUGIN_HANDLED;
      }
      
      case DAY_RIOT:
      {
         new players[32], num;
         get_players( players, num, "ae", "TERRORIST" );
         
         if( num == 0 )
         {
            ColorChat( 0, NORMAL, "%s There are currently no ^03Prisoners ^01alive.", g_szPrefix );
            return PLUGIN_HANDLED;
         }
         
         else if( num == 1 )
         {
            ColorChat( 0, NORMAL, "%s There are not enough ^03Prisoners ^01alive to do this day.", g_szPrefix );
            return PLUGIN_HANDLED;
         }
         
         
         new random = random_num( 1, num );
         
         while( !is_user_alive( players[random] ) )
            random = random_num( 1, num );
         
         cs_set_weapon_ammo( give_item( players[random], "weapon_m4a1" ), 90 );
         cs_set_weapon_ammo( give_item( players[random], "weapon_deagle" ), 35 );
         
         ShowWeaponMenu();
      }
      
      case DAY_DODGEBALL:
      {   
         
         new Float:roundtime = get_cvar_float( "mp_roundtime" );
         
         roundtime *= 60;
         
         roundtime -= ( get_systime() - g_iRoundStartTime );
         
         set_task( roundtime - 480, "startDodgeballDay", TASK_DODGEBALL );
         
         new iPlayers[ 32 ], iNum;
         get_players( iPlayers, iNum, "a" );
         
         for( new i = 0; i < iNum; i++ )
         {
            strip_user_weapons( iPlayers[ i ] );
            give_item( iPlayers[ i ], "weapon_knife" );
         }
      }
      
      case DAY_USP_NINJA:
      {
         new players[32], num, player;
         get_players( players, num, "a" );
         
         for( new i = 0; i < num; i++ )
         {
            player = players[i];
            set_user_health( player, 100 );
            StripPlayerWeapons( player );
            give_item( player, "weapon_knife" );
            
            give_item( player, "weapon_usp" );
            
            if( cs_get_user_team( player ) == CS_TEAM_CT )
            {
               cs_set_user_bpammo( player, CSW_USP, 112 );
            }
            
            else
            {
               cs_set_user_bpammo( player, CSW_USP, 32 );
            }
            
            new ent = find_ent_by_owner( 0, "weapon_usp", player );
            cs_set_weapon_silen( ent, 1 );
         }
         
         server_cmd( "sv_gravity 300" );
      }
      
      case DAY_SPACE:
      {
         new players[32], num, player;
         get_players( players, num, "a" );
         
         for( new i = 0; i < num; i++ )
         {
            player = players[i];
            StripPlayerWeapons( player );
            
            set_user_health( player, 100 );
            give_item( player, "weapon_knife" );
            
            switch( cs_get_user_team( player ) )
            {
               case CS_TEAM_CT:
               {
                  give_item( player, "weapon_awp" );
                  cs_set_user_bpammo( player, CSW_AWP, 30 );
                  
               }
               
               case CS_TEAM_T:
               {
                  give_item( player, "weapon_scout" );
                  cs_set_user_bpammo( player, CSW_SCOUT, 90 );
               }
            }
         }
         
         server_cmd( "sv_gravity 300" );
      }
      
      case DAY_KNIFE:
      {
         new players[32], num, player;
         get_players( players,  num, "a" );
         
         for( new i = 0; i < num; i++ )
         {
            player = players[i];
            
            if( !is_user_alive( player ) )
               continue;
            
            switch( cs_get_user_team( player ) )
            {
               case CS_TEAM_CT:
               {
                  set_user_health( player, 150 );
               }
               
               case CS_TEAM_T:
               {
                  set_user_health( player, 35 );
               }
            }
            
            StripPlayerWeapons( player );
            
            give_item( player, "weapon_knife" );
         }
      }
      
      case DAY_HNS:
      {
         new players[32], num, player;
         get_players( players, num, "ae", "TERRORIST" );
         
         for( new i = 0; i < num; i++ )
         {
            player = players[i];
            
            if( !is_user_alive( player ) )
               continue;
            
            set_user_rendering( player, kRenderFxGlowShell, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 16 );
            
            set_user_footsteps( player, 1 );
         }
         
         g_iTimeLeft = 60;
         set_task( 1.0, "Hidenseek_Countdown", TASK_HIDENSEEK, _, _, "a", g_iTimeLeft + 1 );
      }
      
      case DAY_LAVA: server_cmd( "decalfrequency 10" );
   }
   
   ColorChat( 0, NORMAL, "%s ^03Objective: ^01%s", g_szPrefix, g_szDaymenuObjectives[g_iCurrentDay] );
   
   if( get_pcvar_num( g_pOpenCells ) )
      Push_Button();
   
   return PLUGIN_HANDLED;
}

////////////////////////////////////
//         Hidenseek Day         //
////////////////////////////////////
public Hidenseek_Countdown()
{
   g_iTimeLeft--;
   
   if( g_iTimeLeft >= 0 )
   {
      set_hudmessage( 0, 255, 0, -1.0, 0.2, 0, 0.0, 1.0, 0.1, 0.1, 4 );
      show_hudmessage( 0, "%i More Seconds To Hide!", g_iTimeLeft );
   }
   
   else
   {
      set_hudmessage( 0, 255, 0, -1.0, 0.2, 0, 0.0, 5.0, 0.1, 0.1, 4 );
      show_hudmessage( 0, "READY OR NOT, HERE WE COME!" );
      
      new players[32], num, player;
      get_players( players, num, "ae", "TERRORIST" );
      
      for( new i = 0; i < num; i++ )
      {
         player = players[i];
         
         if( !is_user_alive( player ) )
            continue;
         
         set_user_rendering( player );
         set_user_footsteps( player, 0 );
      }
      
      if( task_exists( TASK_HIDENSEEK ) )
         remove_task( TASK_HIDENSEEK );   
      
      ColorChat( 0, NORMAL, "%s The ^03Prisoners^01 are now visible. FIND THEM!", g_szPrefix );
   }
}

////////////////////////////////////
//         Dodgeball Day         //
////////////////////////////////////
public startDodgeballDay()
{
   set_task( 0.1, "giveNades", TASK_HEGRENADE, _, _, "b" );
}

public giveNades()
{
   static players[32], num, player;
   get_players( players, num, "a" );
   
   for( new i = 0; i < num; i++ )
   {
      player = players[i];
      
      if( !is_user_alive( player ) ) continue;
      
      if( !user_has_weapon( player, CSW_HEGRENADE ) )
      {
         give_item( player, "weapon_hegrenade" );
      }
   }
}

////////////////////////////////////
//         Freeday Vote         //
////////////////////////////////////
public Start_FreedayVote()
{
   g_iTimeLeft = get_pcvar_num( g_pVoteTime );
   
   if( g_iTimeLeft > 30 )
      g_iTimeLeft = 30;
   
   showFreedayMenu();
   
   set_task( 1.0, "FreedayCountdown", .flags="a", .repeat=g_iTimeLeft );
}

public FreedayCountdown()
{
   g_iTimeLeft--;
   
   if( g_iTimeLeft > 0 )
      showFreedayMenu();
   
   else FreedayVoteEnded();
}

public showFreedayMenu()
{   
   if( !( g_iTimeLeft > 0 ) )
      return;
   
   static szMenu[ 2048 ], szFormat[ 2048 ];
   
   formatex( szMenu, charsmax( szMenu ), "\yChoose Freeday Type: [%i]", g_iTimeLeft );
   
   formatex( szFormat, charsmax( szFormat ), "^n\r1. \wUnrestricted Freeday [Votes: %i]", g_iFreedayVotes[ UNRESTRICTED ] );
   add( szMenu, charsmax( szMenu ), szFormat );
   
   formatex( szFormat, charsmax( szFormat ), "^n\r2. \wRestricted Freeday [Votes: %i]", g_iFreedayVotes[ RESTRICTED ] );
   add( szMenu, charsmax( szMenu ), szFormat );
   
   
   new iPlayers[ 32 ], iNum;
   get_players( iPlayers, iNum, "a" );
   
   for( new i = 0; i < iNum; i++ )
   {
      show_menu( iPlayers[ i ], 0, "^n", 1 );
      
      show_menu( iPlayers[ i ], MENU_KEY_1 | MENU_KEY_2, szMenu, -1, "Freeday Menu" );
   }
   
}

public FreedayMenu_Handler( id, iKey )
{
   new CsTeams:team = cs_get_user_team( id );
   
   if( ( team == CS_TEAM_T && !g_bTerroristVote ) || ( team == CS_TEAM_CT && g_bTerroristVote ) )
   {
      ColorChat( id, NORMAL, "%s You cannot vote today!", g_szPrefix );
      
      showFreedayMenu();
      
      return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   else if( g_bHasVoted[id] )
   {
      ColorChat( id, NORMAL, "%s You have already voted.", g_szPrefix );
      
      showFreedayMenu();
      
      return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   
   g_iFreedayVotes[ iKey ]++;
   
   g_bHasVoted[ id ] = true;
   
   showFreedayMenu();
   
   return PLUGIN_HANDLED;
}

public FreedayVoteEnded()
{   
   show_menu( 0, 0, "^n", 1 );
   
   g_iFreedayType = getHighestVote( g_iFreedayVotes, 2 );
   
   if( g_iFreedayType == -1 )
      g_iFreedayType = UNRESTRICTED;
   
   startAlternativeDay();
}

////////////////////////////////////
//        Nightcrawler Vote         //
////////////////////////////////////
public Start_NightcrawlerVote()
{
   g_iTimeLeft = get_pcvar_num( g_pVoteTime );
   
   if( g_iTimeLeft > 30 )
      g_iTimeLeft = 30;
   
   showNightcrawlerMenu();
   
   set_task( 1.0, "NightcrawlerCountdown", .flags="a", .repeat=g_iTimeLeft );
}

public NightcrawlerCountdown()
{
   g_iTimeLeft--;
   
   if( g_iTimeLeft > 0 )
      showNightcrawlerMenu();
   
   else NightcrawlerVoteEnded();
}

public showNightcrawlerMenu()
{   
   if( !( g_iTimeLeft > 0 ) )
      return;

   static szMenu[ 2048 ], szFormat[ 2048 ];
   
   formatex( szMenu, charsmax( szMenu ), "\yChoose the Nightcrawlers: [%i]", g_iTimeLeft );
   
   formatex( szFormat, charsmax( szFormat ), "^n\r1. \wGuards [Votes: %i]", g_iNightcrawlerVotes[ CT ] );
   add( szMenu, charsmax( szMenu ), szFormat );
   
   formatex( szFormat, charsmax( szFormat ), "^n\r2. \wPrisoners [Votes: %i]", g_iNightcrawlerVotes[ T ] );
   add( szMenu, charsmax( szMenu ), szFormat );
   
   
   new iPlayers[ 32 ], iNum;
   get_players( iPlayers, iNum, "a" );
   
   for( new i = 0; i < iNum; i++ )
   {
      show_menu( iPlayers[ i ], MENU_KEY_1 | MENU_KEY_2, szMenu, -1, "Nightcrawler Menu" );
   }
}

public NightcrawlerMenu_Handler( id, iKey )
{
   new CsTeams:team = cs_get_user_team( id );
   
   
   if( ( team == CS_TEAM_T && !g_bTerroristVote ) || ( team == CS_TEAM_CT && g_bTerroristVote ) )
   {
      ColorChat( id, NORMAL, "%s You cannot vote today!", g_szPrefix );
      
      showNightcrawlerMenu();
      return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   else if( g_bHasVoted[id] )
   {
      ColorChat( id, TEAM_COLOR, "%s You have already voted.", g_szPrefix );
      
      showNightcrawlerMenu();
      
      return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   g_iNightcrawlerVotes[ iKey ]++;
   
   g_bHasVoted[ id ] = true;
   
   return PLUGIN_HANDLED;
}

public NightcrawlerVoteEnded()
{
   show_menu( 0, 0, "^n", 1 );
   
   g_iNightcrawlerType = getHighestVote( g_iNightcrawlerVotes, 2 );
   
   if( g_iNightcrawlerType == -1 )
      g_iNightcrawlerType = CT;
   
   startAlternativeDay();
}

////////////////////////////////////
//         Zombie Vote         //
////////////////////////////////////
public Start_ZombieVote()
{
   g_iTimeLeft = get_pcvar_num( g_pVoteTime );
   
   if( g_iTimeLeft > 30 )
      g_iTimeLeft = 30;
   
   showZombieMenu();
   
   set_task( 1.0, "ZombieCountdown", .flags="a", .repeat=g_iTimeLeft );
}

public ZombieCountdown()
{
   g_iTimeLeft--;
   
   if( g_iTimeLeft > 0 )
      showZombieMenu();
   
   else ZombieVoteEnded();
}

public showZombieMenu()
{
   if( !( g_iTimeLeft > 0 ) )
      return;
   
   static szMenu[ 2048 ], szFormat[ 2048 ];
   
   formatex( szMenu, charsmax( szMenu ), "\yChoose the Zombies: [%i]", g_iTimeLeft );
   
   formatex( szFormat, charsmax( szFormat ), "^n\r1. \wGuards [Votes: %i]", g_iZombieVotes[ CT ] );
   add( szMenu, charsmax( szMenu ), szFormat );
   
   formatex( szFormat, charsmax( szFormat ), "^n\r2. \wPrisoners [Votes: %i]", g_iZombieVotes[ T ] );
   add( szMenu, charsmax( szMenu ), szFormat );
   
   
   new iPlayers[ 32 ], iNum;
   get_players( iPlayers, iNum, "a" );
   
   for( new i = 0; i < iNum; i++ )
   {
      show_menu( iPlayers[ i ], MENU_KEY_1 | MENU_KEY_2, szMenu, -1, "Zombie Menu" );
   }   
}

public ZombieMenu_Handler( id, iKey )
{
   new CsTeams:team = cs_get_user_team( id );

   if( ( team == CS_TEAM_T && !g_bTerroristVote ) || ( team == CS_TEAM_CT && g_bTerroristVote ) )
   {
      ColorChat( id, NORMAL, "%s You cannot vote today!", g_szPrefix );
      
      showZombieMenu();
      
      return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   if( g_bHasVoted[id] )
   {
      ColorChat( id, TEAM_COLOR, "%s You have already voted.", g_szPrefix );
      
      showZombieMenu();
      
      return PLUGIN_HANDLED;
   }

   g_iZombieVotes[ iKey ]++;
   
   g_bHasVoted[ id ] = true;
   
   return PLUGIN_HANDLED;
}

public ZombieVoteEnded()
{
   show_menu( 0, 0, "^n", 1 );
   
   g_iZombieType = getHighestVote( g_iZombieVotes, 2 );
   
   if( g_iZombieType == -1 )
      g_iZombieType = T;
   
   startAlternativeDay();
}

////////////////////////////////////
//         Shark Vote          //
////////////////////////////////////
public Start_SharkVote()
{
   g_iTimeLeft = get_pcvar_num( g_pVoteTime );
   
   if( g_iTimeLeft > 30 )
      g_iTimeLeft = 30;
   
   showSharkMenu();
   
   set_task( 1.0, "SharkCountdown", .flags="a", .repeat=g_iTimeLeft );
}

public SharkCountdown()
{
   g_iTimeLeft--;
   
   if( g_iTimeLeft > 0 )
      showSharkMenu();
   
   else sharkVoteEnded();
}

public showSharkMenu()
{
   if( !( g_iTimeLeft > 0 ) )
      return;
   
   static szMenu[ 2048 ], szFormat[ 2048 ];
   
   formatex( szMenu, charsmax( szMenu ), "\yChoose the Sharks: [%i]", g_iTimeLeft );
   
   formatex( szFormat, charsmax( szFormat ), "^n\r1. \wGuards [Votes: %i]", g_iSharkVotes[ CT ] );
   add( szMenu, charsmax( szMenu ), szFormat );
   
   formatex( szFormat, charsmax( szFormat ), "^n\r2. \wPrisoners [Votes: %i]", g_iSharkVotes[ T ] );
   add( szMenu, charsmax( szMenu ), szFormat );
   
   
   new iPlayers[ 32 ], iNum;
   get_players( iPlayers, iNum, "a" );
   
   for( new i = 0; i < iNum; i++ )
   {
      show_menu( iPlayers[ i ], MENU_KEY_1 | MENU_KEY_2, szMenu, -1, "Shark Menu" );
   }
   
}

public SharkMenu_Handler( id, iKey )
{
   new CsTeams:team = cs_get_user_team( id );
   
   if( ( team == CS_TEAM_T && !g_bTerroristVote ) || ( team == CS_TEAM_CT && g_bTerroristVote ) )
   {
      ColorChat( id, NORMAL, "%s You cannot vote today!", g_szPrefix );
      
      return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   else if( g_bHasVoted[id] )
   {
      ColorChat( id, TEAM_COLOR, "%s You have already voted.", g_szPrefix );
      return PLUGIN_HANDLED;
   }

   g_iSharkVotes[ iKey ]++;
   
   g_bHasVoted[ id ] = true;
   
   return PLUGIN_HANDLED;
}

public sharkVoteEnded()
{
   
   show_menu( 0, 0, "^n", 1 );
   
   g_iSharkType = getHighestVote( g_iSharkVotes, 2 );
   
   if( g_iSharkType == -1 )
   {
      g_iSharkType = CT;
   }
   
   startAlternativeDay();
}

////////////////////////////////////
//        Start OTHER Day        //
////////////////////////////////////
public startAlternativeDay()
{
   switch( g_iCurrentDay )
   {
      case DAY_FREE:
      {
         switch( g_iFreedayType )
         {
            case UNRESTRICTED:
            {
               ColorChat( 0, NORMAL, "%s The ^03%s ^01have voted for an ^03Unrestricted Freeday^01.", g_szPrefix, g_bTerroristVote ? "Prisoners" : "Guards" );
            }
            
            case RESTRICTED:
            {
               ColorChat( 0, NORMAL, "%s The ^03%s ^01have voted for a ^03Restricted Freeday^01.", g_szPrefix, g_bTerroristVote ? "Prisoners" : "Guards" );
            }
         }
         
         ShowWeaponMenu();
      }
      
      case DAY_NIGHTCRAWLER:
      {
         ColorChat( 0, NORMAL, "%s The ^03%s ^01have voted for a ^03Nightcrawler Day^01.", g_szPrefix, g_bTerroristVote ? "Prisoners" : "Guards" );
         
         switch( g_iNightcrawlerType )
         {
            case CT:
            {
               ColorChat( 0, NORMAL, "%s The ^03Guards ^01are the ^03Night-Crawlers^01!", g_szPrefix )
               
               new players[32], num, player;
               get_players( players, num, "a" );
               
               for( new i = 0; i < num; i++ )
               {
                  player = players[i];
                  
                  set_user_health( player, 100 );
                  
                  StripPlayerWeapons( player );
                  give_item( player, "weapon_knife" );
                  
                  switch( cs_get_user_team( player ) )
                  {
                     case CS_TEAM_T:   
                     {
                        give_item( player, "weapon_m4a1" );
                        give_item( player, "weapon_deagle" );
                        
                        cs_set_user_bpammo( player, CSW_M4A1, 90 );
                        cs_set_user_bpammo( player, CSW_DEAGLE, 35 );
                     }
                     
                     case CS_TEAM_CT:
                     {                        
                        set_user_rendering( player, kRenderFxGlowShell, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 0 );
                        
                        set_user_footsteps( player, 1 );
                        
                        
                     }
                  }
               }
            }
            
            case T:
            {
               ColorChat( 0, NORMAL, "%s The ^03Prisoners ^01are the ^03Night-Crawlers^01!", g_szPrefix );
               
               new players[32], num, player;
               get_players( players, num, "a" );
               
               for( new i = 0; i < num; i++ )
               {
                  player = players[i];
                  
                  set_user_health( player, 100 );
                  
                  StripPlayerWeapons( player );
                  give_item( player, "weapon_knife" );
                  
                  switch( cs_get_user_team( player ) )
                  {
                     case CS_TEAM_CT:   
                     {
                        give_item( player, "weapon_m4a1" );
                        give_item( player, "weapon_deagle" );
                        
                        cs_set_user_bpammo( player, CSW_M4A1, 90 );
                        cs_set_user_bpammo( player, CSW_DEAGLE, 35 );
                     }
                     
                     case CS_TEAM_T:
                     {                        
                        set_user_rendering( player, kRenderFxGlowShell, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 0 );
                        
                        set_user_footsteps( player, 1 );
                        
                        
                     }
                  }
               }               
            }
         }
      }
      
      case DAY_SHARK:
      {
         ColorChat( 0, NORMAL, "%s The ^03%s ^01have voted for a ^03Shark Day^01.", g_szPrefix, g_bTerroristVote ? "Prisoners" : "Guards" );
         
         switch( g_iSharkType )
         {
            case CT:
            {
               ColorChat( 0, NORMAL, "%s The ^03Guards ^01are the ^03sharks^01!", g_szPrefix );
               
               new players[32], num, player;
               get_players( players, num, "a" );
               
               for( new i = 0; i < num; i++ )
               {
                  player = players[i];
                  set_user_health( player, 100 );
                  StripPlayerWeapons( player );
                  give_item( player, "weapon_knife" );
                  
                  switch( cs_get_user_team( player ) )
                  {
                     case CS_TEAM_T:
                     {
                        give_item( player, "weapon_awp" );
                        cs_set_user_bpammo( player, CSW_AWP, 30 );
                     }
                     
                     case CS_TEAM_CT:
                     {
                        set_user_noclip( player, 1 );
                     }
                  }
               }
            }
            
            case T:
            {
               ColorChat( 0, NORMAL, "%s The ^03Prisoners ^01are the ^03sharks^01!", g_szPrefix );
               
               new players[32], num, player;
               get_players( players, num, "a" );
               
               for( new i = 0; i < num; i++ )
               {
                  player = players[i];
                  set_user_health( player, 100 );
                  StripPlayerWeapons( player );
                  give_item( player, "weapon_knife" );
                  
                  switch( cs_get_user_team( player ) )
                  {
                     case CS_TEAM_CT:
                     {
                        give_item( player, "weapon_awp" );
                        cs_set_user_bpammo( player, CSW_AWP, 30 );
                     }
                     
                     case CS_TEAM_T:
                     {
                        set_user_noclip( player, 1 );
                     }
                  }
               }
            }
         }
      }
      
      case DAY_ZOMBIE:
      {
         ColorChat( 0, NORMAL, "%s The ^03%s ^01have voted for a ^03Zombie Day^01.", g_szPrefix, g_bTerroristVote ? "Prisoners" : "Guards" );
         
         engfunc( EngFunc_LightStyle, 0, "b" );
         
         switch( g_iZombieType )
         {
            case CT:
            {
               ColorChat( 0, NORMAL, "%s The ^03Guards ^01are the ^03Zombies^01!", g_szPrefix );
               
               new players[32], num, player;
               get_players( players, num, "a" );
               
               for( new i = 0; i < num; i++ )
               {
                  player = players[i];
                  set_user_health( player, 100 );
                  StripPlayerWeapons( player );
                  give_item( player, "weapon_knife" );
                  
                  switch( cs_get_user_team( player ) )
                  {
                     case CS_TEAM_CT:
                     {
                        set_user_health( player, 4000 );
                        
                        cs_set_user_model( player, "zombie" );
                        set_user_gnvision( player, 1 );
                        
                        set_pev( player, pev_viewmodel2, g_szZombieHands );
                     }
                     
                     case CS_TEAM_T:
                     {
                        if( random_num( 0, 1 ) == 1 )
                        {
                           give_item( player, "weapon_ak47" );
                           cs_set_user_bpammo( player, CSW_AK47, 90 );
                        }
                        
                        else
                        {
                           give_item( player, "weapon_m4a1" );
                           cs_set_user_bpammo( player, CSW_M4A1, 90 );
                        }
                        
                        give_item( player, "weapon_deagle" );
                        cs_set_user_bpammo( player, CSW_DEAGLE, 35 );
                     }
                  }
               }
            }
            
            case T:
            {
               ColorChat( 0, NORMAL, "%s The ^03Prisoners ^01are the ^03Zombies^01!", g_szPrefix );
               new players[32], num, player;
               get_players( players, num, "a" );
               
               for( new i = 0; i < num; i++ )
               {
                  player = players[i];
                  set_user_health( player, 100 );
                  StripPlayerWeapons( player );
                  give_item( player, "weapon_knife" );
                  
                  switch( cs_get_user_team( player ) )
                  {
                     case CS_TEAM_T:
                     {
                        set_user_health( player, 2000 );
                        
                        cs_set_user_model( player, "zombie" );
                        set_user_gnvision( player, 1 );
                        
                        set_pev( player, pev_viewmodel2, g_szZombieHands );
                     }
                     
                     case CS_TEAM_CT:
                     {
                        if( random_num( 0, 1 ) == 1 )
                        {
                           give_item( player, "weapon_ak47" );
                           cs_set_user_bpammo( player, CSW_AK47, 90 );
                        }
                        
                        else
                        {
                           give_item( player, "weapon_m4a1" );
                           cs_set_user_bpammo( player, CSW_M4A1, 90 );
                        }
                        
                        give_item( player, "weapon_deagle" );
                        cs_set_user_bpammo( player, CSW_DEAGLE, 35 );
                     }
                  }
               }
            }
         }
      }
   }
   
   ColorChat( 0, NORMAL, "%s ^03Objective: ^01%s", g_szPrefix, g_szDaymenuObjectives[g_iCurrentDay] );
   
   if( get_pcvar_num( g_pOpenCells ) )
      Push_Button();
}

public ShowWeaponMenu()
{
   new menu = menu_create( "Choose Your Weapon:",  "Weapon_MenuHandler" );
   menu_additem( menu, "M4A1", "0" );
   menu_additem( menu, "AK-47", "1" );
   menu_additem( menu, "AUG", "2" );
   menu_additem( menu, "Scout", "3" )
   menu_additem( menu, "AWP", "4" );
   menu_additem( menu, "MP5", "5" );
   
   new players[32], num;
   get_players( players, num, "ae", "CT" );
   
   for( new i = 0; i < num ;i++ )
   {
      menu_display( players[i], menu, 0 );
   }
}

public Weapon_MenuHandler( id, menu, item )
{
   if( !is_user_alive( id ) )
      return PLUGIN_HANDLED;
      
   if( item == MENU_EXIT )
   {
      give_item( id, "weapon_m4a1" );
      give_item( id, "weapon_deagle" )
      
      cs_set_user_bpammo( id, CSW_M4A1, 300 );
      cs_set_user_bpammo( id, CSW_DEAGLE, 100 );
      
      return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   if( !is_user_alive( id ) )
      return PLUGIN_HANDLED;
   
   new data[6], szName[64];
   new access, callback;
   
   menu_item_getinfo( menu, item, access, data, 5, szName, 63, callback );
   
   new key = str_to_num( data );
   
   StripPlayerWeapons( id );
   
   give_item( id, "weapon_knife" );
   
   switch( key )
   {
      case MAVERICK:
      {
         give_item( id, "weapon_m4a1" );
         cs_set_user_bpammo( id, CSW_M4A1, 300 );
      }
      
      case AK:
      {
         give_item( id, "weapon_ak47" );
         cs_set_user_bpammo( id, CSW_AK47, 300 );
      }
      
      case AUG:
      {
         give_item( id, "weapon_aug" );
         cs_set_user_bpammo( id, CSW_AUG, 300 );
      }
      
      case AWP:
      {
         give_item( id, "weapon_awp" );
         cs_set_user_bpammo( id, CSW_AWP, 100 );
      }
      
      case MP5:
      {
         give_item( id, "weapon_mp5navy" );
         cs_set_user_bpammo( id, CSW_MP5NAVY, 300 );
      }
      
      case SCOUT:
      {
         give_item( id, "weapon_scout" );
         cs_set_user_bpammo( id, CSW_SCOUT, 90 );
      }
   }
   
   give_item( id, "weapon_deagle" );
   cs_set_user_bpammo( id, CSW_DEAGLE, 100 );
   
   give_item( id, "weapon_hegrenade" );
   
   return PLUGIN_HANDLED;
}

public Ham_USP_SecondaryAttack_Post( ent )
{
   if( g_iCurrentDay != DAY_USP_NINJA )
      return HAM_IGNORED;
   
   if( !pev_valid( ent ) )
      return HAM_IGNORED;
   
   if( cs_get_weapon_silen( ent ) )
      return HAM_IGNORED;
   
   else cs_set_weapon_silen( ent, 1 );
   
   return HAM_IGNORED;
}

public Forward_AddToFullPack_Post( es_handle, e, ent, host, hostflags, id, pSet )
{
   if( id && g_iCurrentDay == DAY_NIGHTCRAWLER )
   {
      if( get_user_team( host ) == get_user_team( ent ) )
      {
         set_es( es_handle, ES_RenderMode, kRenderTransTexture );
         set_es( es_handle, ES_RenderAmt, 255 );
         
      }
   }
}

public Ham_Touch_Weapon_Pre( iEntity, id )
{
   if( !is_user_alive( id ) )
      return HAM_IGNORED;
   

   new CsTeams:team = cs_get_user_team( id );
      
   switch( g_iCurrentDay )
   {
      case DAY_ZOMBIE:
      {
         if( ( team == CS_TEAM_CT && g_iZombieType == CT )
            || ( team == CS_TEAM_T && g_iZombieType == T ) )
               return HAM_SUPERCEDE;
      }
      
      case DAY_NIGHTCRAWLER:
      {
         if( ( team == CS_TEAM_CT && g_iNightcrawlerType == CT )
            || ( team == CS_TEAM_T && g_iNightcrawlerType == T ) )
               return HAM_SUPERCEDE;
      }
      
      case DAY_SHARK:
      {
         if( ( team == CS_TEAM_CT && g_iSharkType == CT )
            || ( team == CS_TEAM_T && g_iSharkType == T ) )
               return FMRES_SUPERCEDE;
      }
      
      case DAY_SPACE, DAY_KNIFE, DAY_USP_NINJA, DAY_DODGEBALL:
      {
         return HAM_SUPERCEDE;
      }
      
      case DAY_HNS:
      {
         if( team == CS_TEAM_T )
            return HAM_SUPERCEDE;
      }
   }
   
   return HAM_IGNORED;
}

public Ham_Touch_Wall_Pre( iEntity, id )
{
   if( !is_user_alive( id ) || g_iCurrentDay != DAY_NIGHTCRAWLER )
      return FMRES_IGNORED;

   pev( id, pev_origin, g_fWallOrigin[id] );
   
   return FMRES_IGNORED;
}


public Forward_PreThink( id )
{
   if( g_iCurrentDay != DAY_NIGHTCRAWLER )
      return FMRES_IGNORED;
   
   new CsTeams:team = cs_get_user_team( id );
   
   if( team == CS_TEAM_CT && g_iNightcrawlerType == T )
      return FMRES_IGNORED;
   
   else if( team == CS_TEAM_T && g_iNightcrawlerType == CT )
      return FMRES_IGNORED;
   
   new button = fm_get_user_button( id );
   
   if( button & IN_USE )
   {
      static Float:origin[3];
      pev( id, pev_origin, origin );
      
      if( get_distance_f( origin, g_fWallOrigin[id] ) > 10.0 )
         return FMRES_IGNORED;
      
      if( fm_get_entity_flags( id ) & FL_ONGROUND )
         return FMRES_IGNORED;
      
      if( button & IN_FORWARD )
      {
         static Float:velocity[3];
         velocity_by_aim( id, 240, velocity );
         
         fm_set_user_velocity( id, velocity );
      }
      
      else if( button & IN_BACK )
      {
         static Float:velocity[3];
         velocity_by_aim( id, -240, velocity );
         
         fm_set_user_velocity( id, velocity );
      }
   }
   
   return FMRES_IGNORED;
}

////////////////////////////////////
//     Returns the highest index  //
////////////////////////////////////
public getHighestVote( const votes[], len )
{
   new maximum = 0;
   
   for( new i = 0; i < len; i++ )
   {
      if( votes[i] > votes[maximum] )
         maximum = i;
   }
   
   if( maximum == 0 && votes[0] == 0 )
   {
      return -1;
   }
   
   return maximum;
}

public RemoveAllTasks()
{
   if( task_exists( TASK_HEGRENADE ) )
   {
      remove_task( TASK_HEGRENADE );
   }
   
   if( task_exists( TASK_DODGEBALL ) )
   {
      remove_task( TASK_DODGEBALL );
   }
   
   if( task_exists( TASK_MAINDAYMENU ) )
   {
      remove_task( TASK_MAINDAYMENU );
      
      show_menu( 0, 0, "^n", 1 );
   }
   
   if( task_exists( TASK_FREEMENU ) )
   {
      remove_task( TASK_FREEMENU );
      
      show_menu( 0, 0, "^n", 1 );
   }
   
   if( task_exists( TASK_SHARKMENU ) )
   {
      remove_task( TASK_SHARKMENU );
      
      show_menu( 0, 0, "^n", 1 );
   }
   
   if( task_exists( TASK_NCMENU ) )
   {
      remove_task( TASK_NCMENU );
      
      show_menu( 0, 0, "^n", 1 );
   }
   
   if( task_exists( TASK_ZOMBIEMENU ) )
   {
      remove_task( TASK_ZOMBIEMENU );
      
      show_menu( 0, 0, "^n", 1 );
   }
   
   
   if( task_exists( TASK_HIDENSEEK ) )
      remove_task( TASK_HIDENSEEK );
   
}

public Reset()
{
   if( get_cvar_num( "sv_gravity" ) != 800 )
      server_cmd( "sv_gravity 800" );
   
   if( get_cvar_num( "mp_friendlyfire" ) )
      server_cmd( "mp_friendlyfire 0" );
   
   if( get_cvar_num( "decalfrequency" ) == 15 )
      server_cmd( "decalfrequency 60" );
      
   /* Reset ALL variables */
   g_iCurrentDay = -1;
   g_iFreedayType = -1;
   g_iSharkType = -1;
   g_iNightcrawlerType = -1;
   g_iZombieType = -1;
   
   for( new i = 0; i < MAX_DAYS; i++ )
   {
      g_iMainDayVotes[i] = 0;
   }
   
   for( new i = 0; i < 2; i++ )
   {
      g_iFreedayVotes[i] = 0;
      g_iSharkVotes[i] = 0;
      g_iNightcrawlerVotes[i] = 0;
      g_iZombieVotes[i] = 0;
   }
   
   for( new i = 0; i < sizeof( g_bHasVoted ); i++ )
   {
      g_bHasVoted[i] = false;
      g_iCurrentPage[i] = 0;
   }
}

public setup_buttons()
{
   new ent = 1
   new ent3
   new Float:origin[3]
   new Float:radius = 200.0
   new class[32]
   new name[32]
   new pos
   while((pos <= sizeof(g_iButtons)) && (ent = engfunc(EngFunc_FindEntityByString, ent, "classname", "info_player_deathmatch"))) // info_player_deathmatch = tspawn
   {
         new ent2 = 1
         pev(ent, pev_origin, origin)
         while((ent2 = engfunc(EngFunc_FindEntityInSphere, ent2, origin, radius)))  // find doors near T spawn
         {
               if(!pev_valid(ent2))
                     continue

               pev(ent2, pev_classname, class, charsmax(class))
               if(!equal(class, "func_door")) // if it's not a door, move on to the next iteration
                     continue

               pev(ent2, pev_targetname, name, charsmax(name))
               ent3 = engfunc(EngFunc_FindEntityByString, 0, "target", name) // find button that opens this door
               if(pev_valid(ent3) && (in_array(ent3, g_iButtons, sizeof(g_iButtons)) < 0))
               {
                     ExecuteHamB(Ham_Use, ent3, 0, 0, 1, 1.0) // zomg poosh it
                     g_iButtons[pos] = ent3
                     pos++ // next
                     break // break from current while loop
               }
         }
   }
   return pos
}

public Push_Button()
{
   static i
   for(i = 0; i < sizeof(g_iButtons); i++)
   {
      if(g_iButtons[i])
      {
         ExecuteHamB(Ham_Use, g_iButtons[i], 0, 0, 1, 1.0)
         entity_set_float(g_iButtons[i], EV_FL_frame, 0.0)
      }
   }
}

// By ConnorMcLeod - Prevent Weapon Pickup Glitch

#define OFFSET_PRIMARYWEAPON        116

public StripPlayerWeapons(id)
{
    strip_user_weapons(id)
    set_pdata_int(id, OFFSET_PRIMARYWEAPON, 0)
}

stock in_array(needle, data[], size)
{
   for(new i = 0; i < size; i++)
   {
      if(data[i] == needle)
         return i
   }
   return -1
}

set_user_gnvision(id, toggle)
{
   // Toggle NVG message
   message_begin(MSG_ONE, g_msgNVGToggle, _, id)
   write_byte(toggle) // toggle
   message_end()
}
Tehnik aK
Tehnik aK
Komeet
Liitus : 28/03/2013
Postitusi : 453

PostitamineTehnik aK 16.01.15 7:16

Compilisin selle sma ära aga mina aru ei saanud mis commandiga see siis käima läheb?

Vaata eelmist teemat Vaata järgmist teemat Tagasi üles

Soovid reklaamidest vabaneda?

Selleks logi sisse või tee endale kasutaja.

Liitu foorumiga

Tee endale kasutaja ning osale aruteludes.


Tee uus kasutaja

Logi sisse

Omad foorumis juba kasutajat? Logi sisse.


Logi sisse

 
Permissions in this forum:
Sa ei saa vastata siinsetele teemadele